eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek stylu przywiązania z poziomem emocji negatywnych u osób chorych onkologicznie

Iwona Wasilewko
,
Mikołaj Majkowicz
,
Agata Zdun-Ryżewska

Psychoonkologia 2014, 1: 8–16
Data publikacji online: 2014/06/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Choroba nowotworowa i jej leczenie wywołują u pacjentów negatywne emocje i zachowania nieadaptacyjne. Wyniki badań nad więzią u ludzi dorosłych pozwalają sądzić, że proces przystosowania do choroby może być warunkowany jakością wczesnodziecięcych doświadczeń z pierwotnym opiekunem. Celem badania było ustalenie związków pomiędzy stylem przywiązania osoby chorej a poziomem przeżywanego przez nią lęku, depresji i agresji.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 246 osób chorych onkologicznie: 176 kobiet w wieku 26–87 lat i 70 mężczyzn w wieku 28–84 lat; średnia wieku dla kobiet wynosiła 56,5 roku (SD = 11,7), a dla mężczyzn 59 lat (SD = 12,8). W badaniu zastosowano następujące metody: Kwestionariusz bliskiego związku (Relationships Questionnaire – RQ) oraz Szpitalną skalę lęku, depresji i agresji (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS-M).

Wyniki: Uzyskano istotne statystycznie korelacje pomiędzy stylem przywiązania a poziomem lęku, depresji i agresji. Bezpieczny styl przywiązania współwystępuje z niskim poziomem emocji negatywnych. Dwa spośród pozabezpiecznych stylów: lękowo-unikający i zaabsorbowany, wiążą się z wysokim poziomem emocji negatywnych. Wbrew przewidywaniom nie stwierdzono istotnych statystycznie związków pomiędzy niezaangażowanym stylem przywiązania a emocjami negatywnymi. Przypuszcza się, że wynik ten może być spowodowany specyfiką tego stylu przywiązania.

Wnioski: Style przywiązania są dobrym predyktorem nasilenia emocji negatywnych u pacjentów chorych onkologicznie.

Objective: Cancer and its treatment induces negative emotions in patients and non-adaptive behavior. The results of the bond in adults suggest that the process of adaptation to the disease can be conditioned by the quality of early childhood experiences with the primary caregiver. The aim of the study was to determine the possible links between attachment style of cancer patients and the levels of their anxiety, depression and aggression.

Material and methods: Participants were 246 individuals suffering from cancer: 176 women aged from 26 to 87 and 70 men aged from 28 to 84. Mean age for women was 56.5 (SD = 11.7) and for men 59 (SD = 12.8). The research involved using the following methods: Four Category Relationship Questionnaire (RQ) and The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-M).

Results: There was found a significant correlation among attachment styles, level of anxiety, depression and irritation. Safe attachment style is correlated to low level of negative emotions. Both of non-safe styles: preoccupied and fearful-avoidant are related with high levels of negative emotions. Contrary to expectations, no significant association was found between dismissing-avoidant style and negative emotions. This may be due to the specificity of this non-safe type of bond.

Conclusions: Attachment styles may be a good predictor of negative emotions in oncological patients. However, future studies are needed to explore this issue.
słowa kluczowe:

przywiązanie, lęk, depresja, choroba nowotworowa

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.