eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2006
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Mikroangiopatia cukrzycowa – współczesne spojrzenie na patogenezę i znaczenie w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Sebastian Szmit
,
Grzegorz Opolski

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2006; 1, 1: 27–34
Data publikacji online: 2007/01/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Mikroangiopatia jest jednym z przewlekłych powikłań cukrzycy. Charakteryzuje się typowymi zmianami morfologicznymi i czynnościowymi naczyń krwionośnych o średnicy poniżej 100 nm. Pojawienie się zmian o typie mikronagiopatii jest zależne od wielu czynników genetycznych, biochemicznych i hemodynamicznych. W przebiegu mikroangiopatii cukrzycowej najważniejsze klinicznie zmiany zachodzą w obrębie naczyń siatkówki (retinopatia), nerek (nefropatia), układu nerwowego (neuropatia) i serca (kardiomiopatia). Mikroangiopatia współwystępuje z makroangiopatią, tj. miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych, pogarsza jakość życia i rokowanie chorych z cukrzycą. Przy wyższych stężeniach HbA1c większe jest ryzyko rozwoju powikłań mikronaczyniowych niż powikłań związanych z miażdżycą. Pogorszenie tolerancji wysiłku i zaawansowanie niewydolności serca są istotnie związane z progresją mikroangiopatii. Utrudnia to diagnostykę choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę. Obserwacje kliniczne wskazują, że skuteczne leczenie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia mikroangiopatii.

Microangiopathy is one of the chronic complications in patients with diabetes mellitus. Morphological and functional changes in vessels below 100 nm are typical for diabetic microangiopathy. There are many genetic, biochemical and haemodynamic factors causing microangiopathy. The most important clinical changes happen in the retina (retinopathy), kidneys (nephropathy), nervous system (neuropathy) and in the heart (cardiomyopathy). Diabetic microangiopathy and macroangiopathy (atherosclerosis) in coronary arteries and arteries of the upper and lower limbs have a direct influence on life quality and long-term prognosis. In patients with higher HBA1c level there is a higher risk of microvascular complications than risk of myocardial infarction. Low exercise tolerance and symptoms of heart failure directly correlate with progression of microangiopathy. It makes diagnosis of ischaemic heart disease and heart failure in patients with DM much more difficult. Early treatment of the most important cardiovascular risk factors reduces future complications caused by microangiopathy.
słowa kluczowe:

cukrzyca, mikroangiopatia, miażdżyca, kardiomiopatia, choroby układu sercowo-naczyniowego

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe