eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Ostry zespół wieńcowy, ostry zespół aortalny oraz zator tętnicy płucnej jako najczęstsze kardiologiczne przyczyny bólu w klatce piersiowej – problemy diagnostyczne

Agnieszka Lidia Szymańska
,
Beata Małkowska
,
Jerzy Robert Ładny

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 61–69
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Ból w klatce piersiowej jest najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów na szpitalny oddział ratunkowy. Może on być objawem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz schorzeń innych układów. Bardzo ważna jest umiejętność przeprowadzenia szybkiej diagnostyki ukierunkowanej na wyselekcjonowanie grupy pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, by móc jak najszybciej zastosować adekwatne leczenie. W pracy przedstawiono zasady diagnostyki różnicowej najczęstszych kardiologicznych przyczyn bólu w klatce piersiowej, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta – ostrego zespołu wieńcowego, ostrego zespołu aortalnego oraz zatorowości płucnej. Omówiono istotne dane z wywiadu, w szczególności charakter bólu w klatce piersiowej, towarzyszące objawy podmiotowe i przedmiotowe, zmiany w zapisie EKG, odchylenia w badaniach laboratoryjnych oraz możliwości diagnostyki obrazowej pozwalające na postawienie szybkiej i trafnej diagnozy.

Chest pain is the most frequent cause of presentation at the Emergency Department. It may as well be a symptom of cardiovascular diseases as of a variety of non-cardiac diseases. It is of critical importance to be able to perform an accurate and swift diagnosis in order to select patients with life-threatening conditions and apply proper treatment as soon as possible. The article presents the principles of differential diagnosis of chest pains caused by the following life-threatening cardiac conditions: acute coronary syndrome, acute aortic syndrome and pulmonary embolism. The author reviews essential patient interview data, especially the nature of chest pains, as well as the accompanying subjective and objective symptoms, abnormalities of ECG and laboratory test results, and the use of medical imagining, which allow for a swift and accurate diagnosis.
słowa kluczowe:

ból w klatce piersiowej, ostry zespół wieńcowy, ostry zespół aortalny, zatorowość płucna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.