eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2013
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Chory z zaburzeniami kontroli glikemii w opiece paliatywnej

Aleksandra Modlińska, Bogumił Wolnik

Medycyna Paliatywna 2013; 5(1): 1–7
Cukrzyca jest częstym zaburzeniem wśród pacjentów w schyłkowym okresie chorób przewlekłych. Zarówno w opiece paliatywnej w ogóle, jak i wśród diabetyków obciążonych ograniczającą życie chorobą, priorytetem jest poprawa lub utrzymanie jakości życia pacjentów. Wobec krótkiego przewidywanego czasu przeżycia konieczne jest dostosowywanie decyzji terapeutycznych do szybko zmieniających się warunków. Inna jest sytuacja chorego mającego przed sobą kilka tygodni lub miesięcy życia, inna zaś gdy dotyczy to ostatnich dni lub godzin opieki. Zespół hospicjum musi się skoncentrować na zapewnieniu komfortu choremu nie tylko przez zapobieganie hipo- lub hipergli­kemii, lecz także poprzez unikanie niepotrzebnych procedur i skutków ubocznych. W pracy przedstawiono standardy obowiązujące w leczeniu cukrzycy wg Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Autorzy, uwzględniając te zasady, proponują postępowanie w sytuacji, gdy zaburzenia kontroli glikemii występują u chorego stojącego w obliczu zbliżającej się śmierci.

Diabetes mellitus is a common disorder among terminally ill patients. As in palliative care in general, so among diabetics at the end-stage diseases, the priority is to improve or maintain quality of life of our patients. They usually have short prognosis so appropriate clinical decision should be taken according to the changing conditions. Situation is quite different if the patient is expected to live for weeks/months or is in his last hours/days. Hospice team has to focus on patient comfort not only by preventing hypo- or hyperglycaemia, but also by avoiding some unnecessary procedures and side-effects. The basic standards in diabetes mellitus treatment according Polish Diabetes Association have been presented. Based on these principles the authors propose how to manage diabetes if the patient faces the impending death.
słowa kluczowe:

cukrzyca, opieka paliatywna, nieuleczalna choroba

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe