eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2011
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nowe aspekty pojęcia jakości życia w psychoonkologii w świetle założeń psychologii pozytywnej

Krystyna de Walden-Gałuszko

Psychoonkologia 2011, 2: 65–69
Data publikacji online: 2012/05/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Poprawa jakości życia w psychoonkologii przez długi czas sprowadzała się do usuwania i/lub łagodzenia negatywnych psychicznych skutków choroby i leczenia. Było to główne zadanie psychologii klinicznej lub psychiatrii i oznaczało powrót do normy sprzed choroby. Wprowadzenie psychologii pozytywnej do psychoonkologii rozszerza i wzbogaca pojęcie jakości życia o aspekty pozytywne.

Dobra jakość życia jest w tym ujęciu wypadkową poczucia szczęścia i satysfakcji z życia. Warunkiem osiągnięcia takiego stanu jest indywidualny rozwój psychiczny człowieka: zwiększenie jego wewnętrznych zasobów. W praktyce oznacza to rozwój sprawności – cnót, które z kolei przyczyniają się do zwiększenia sił psychicznych (samokontroli i sprężystości psychicznej). Spośród wielu cnót na szczególną uwagę w psychoonkologii zasługują: zdolność przebaczania, wdzięczność, dążenie do sensu, poczucie humoru, ciekawość, kreatywność, optymizm, duchowość i poczucie własnej wartości.

Rozwijanie ww. cnót poprawia ludziom chorym jakość życia: ułatwia nie tylko przystosowanie do choroby, lecz może także sprawić, że ich życie stanie się bogatsze i pełniejsze niż przed chorobą.

The main goals of psycho-oncology has been described for many years: as to remove or to relieve the negative psychic effects of cancer disease and it’s treatment – otherwise to recover cancer patients’ psychic state as good as before the illness. Positive psychology introduces new ideas of quality of life (QL).

Good QL is defined as the resultant of feeling of happiness and satisfaction of life. It depends on the individual psychic development of man: to enhance his inner resources. That means in practice to develop virtues and psychic strenghts (selfcontrol and resilience). Some of virtues are the most important in psycho­oncology, namely: forgiveness, gratitude, humour, curiosity, creativity, optimism, spirituality and selfsteem.

The QL of cancer patients’ can be fullgrown by training of these virtues and could be at the same time better than earlier (before the ilness).
słowa kluczowe:

psychoonkologia, jakość życia, psychologia pozytywna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.