eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Aspekty techniczne prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej na oddziale intensywnej terapii

Ilona Nowak
1
,
Bożena Seczyńska
2
,
Aurelia Sega
2
,
Aleksandra Władymiruk
2
,
Wojciech Szczeklik
3

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
3.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Znajomość aspektów technicznych oraz zrozumienie funkcji i właściwości obiegu pozaustrojowego warunkują bezpieczne i skuteczne prowadzenie ciągłych terapii nerkozastępczych w oddziałach intensywnej terapii przez pielęgniarki.
Celem pracy jest przedstawienie praktycznych aspektów leczenia nerkozastępczego u krytycznie chorych. Dane zebrano na podstawie analizy aktualnego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego przy wykorzystaniu bazy PubMed/MEDLINE.Familiarity of the technical aspects and understanding of the function and properties extracorporeal circuit determines the safe and effective managing of continuous renal replacement therapy in the intensive care units by nurses.
The aim of the study is to present practical aspects of renal replacement therapy in critically ill patients. Data were collected based on the current analysis of the Polish and foreign literature, based on PubMed/MEDLINE.

słowa kluczowe:

dializa pozaustrojowa; oddział intensywnej terapii; pielęgniarki

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe