en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

 
5/2018
vol. 93
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Opis przypadku

Atypical placement of totally implantable venous access device in paediatric patients – case reports

Aleksandra Kotowska
,
Zuzanna Lewandowska
,
Patrycja Sosnowska
,
Sebastian Moryciński
,
Katarzyna Kmieciak
,
Przemysław Mańkowski

Data publikacji online: 2018/10/30
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
 
Copyright: © 2018 Polish Society of Paediatrics. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.