eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Problemy Pielęgniarstwa / Nursing Problems
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2018
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Badania laboratoryjne przy łóżku pacjenta – konieczna współpraca pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym

Anna Wojnar, Krystyna Sztefko

Problemy Pielęgniarstwa 2018; 26 (3): 177–181
Data publikacji online: 2018/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Technika POCT (point of care testing) oznacza przeprowadzanie testów diagnostycznych bezpośrednio przy chorym. Uzyskanie wyniku testu diagnostycznego w krótkim czasie pomaga w szybkim ustaleniu rozpoznania. Technika POCT jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną diagnostyki laboratoryjnej, a urządzenia w niej wykorzystywane pojawiają się coraz częściej w różnych miejscach opieki nad pacjentem: w szpitalach, poradniach, gabinetach lekarskich oraz w domach pacjentów. Jakość opieki nad chorym w tym aspekcie zależy m.in. od wiarygodności wyniku testu diagnostycznego. Używane w POCT urządzenia muszą być stosowane i utrzymywane zgodnie z zaleceniami producenta oraz mieć zapewniony system kontroli jakości. Badania wykonywane w ramach POCT powinny być właściwie dokumentowane, a operatorzy tych urządzeń powinni być odpowiednio przeszkoleni oraz prezentować wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ważną rolę pielęgniarki w uzyskiwaniu wiarygodnych wyników w ramach POCT oraz konieczną w tym zakresie współpracę pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym.

The point of care testing (POCT) technique denotes performing lab tests directly in the presence of a patient. A promptly obtained lab result facilitates a prompt therapeutic intervention. POCT is a very dynamically developing field of laboratory diagnostics and the equipment used while employing the technique is increasingly more common in various locations in hospitals, outpatient clinics, doctor’s offices and homes of the patients. The quality of patient care depends among others on the reliability of lab results. The equipment has to be used and maintained in keeping with the producer’s recommendations and be provided with a quality control system. Tests performed using the POCT method require proper documentation and the operators of the equipment should be properly educated and present a high level of knowledge and skills.

The objective of the paper is drawing attention to the important role of the nurse in obtaining reliable POCT results and to the necessary collaboration between the nurses and laboratory diagnosticians.
słowa kluczowe:

oznaczenia laboratoryjne przy łóżku, POCT, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe