eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Badanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko wolności seksualnej w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2006–2013

Piotr Engelgardt
,
Magdalena Cychowska
,
Elżbieta Bloch-Bogusławska

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (3): 137–146
Data publikacji online: 2015/02/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przeanalizowano 46 badań osób pokrzywdzonych w sprawach przeciwko wolności seksualnej z lat 2006–2013 i porównano z danymi literaturowymi. Wszystkie przypadki dotyczyły osób płci żeńskiej. W 9 przypadkach (20%), wg ustaleń z wywiadu, zdarzenia dotyczyły tzw. innych czynności seksualnych, głównie dotykania miejsc intymnych, w 31 przypadkach (67%) doszło do odbycia stosunku płciowego, natomiast 6 badanych osób (13%) nie pamiętało przebiegu zdarzenia. Obrażenia okolic narządów płciowych występowały u 26% ofiar napaści seksualnej. Obrażenia pozostałych części ciała stwierdzono u 73% pokrzywdzonych. U żadnej z badanych nie odnotowano obecności poważnych obrażeń, np. złamań kości, ran, urazów głowy z utratą przytomności. W 29 przypadkach (63%) badanie przeprowadzono w ciągu 24 godzin od zdarzenia, w 6 (13%) w ciągu 24–48 godzin, w pozostałych 11 przypadkach (24%) wykonano je po upływie 48 godzin. Z 46 badanych kobiet 29 (63%) umyło miejsca intymne w okresie między zdarzeniem a badaniem. W każdym przypadku pobierano materiał do badań genetycznych i zabezpieczano w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy.

A total of 46 cases of alleged sexual assault were analysed from the years 2006–2013 where forensic medical examinations were conducted. The material was compared with data from literature. All the victims were female. In 9 cases (20%) a sexual assault by sexual touching was alleged, 67% of complainants (31 cases) had alleged non-consensual sexual intercourse, 6 complainants (13%) had no recollection of events. Genital area injuries were reported in 26% of sexual assault victims. Injuries of other parts of the body were found in 73% of victims. None of the subjects were positive for severe injuries such as fractures, wounds, and head trauma with loss of consciousness. The majority of complainants (29 cases, 63%) were examined within 24 hours after the incident and 6 examinees (13%) were assessed between 24 and 48 hours after the alleged sexual assault. Eleven forensic medical examinations (24%) were conducted after the lapse of more than 48 hours since the alleged incident. Twenty nine complainants admitted that they had washed their genital area after the sexual assault. Forensic swabs were taken during all forensic medical examinations.
słowa kluczowe:

przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, zgwałcenie, badanie sądowo-lekarskie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe