eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2015
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Charakterystyka koordynacji czuciowo-ruchowej w procesie połykania

Andrzej Obrębowski

(Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2015; 2: 19–24)
Data publikacji online: 2015/12/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Połykanie wymaga skoordynowanego współdziałania wielu mięśni o różnym unerwieniu w celu uformowania i przeniesienia kęsa pokarmowego z jamy ustnej do żołądka. Wyróżnia się trzy fazy połykania: ustną, gardłową i przełykową. Mechanizmem chroniącym drogi oddechowe przed aspiracją pokarmu jest zamknięcie światła krtani w fazie gardłowej. W czynnościowym zwieraczu przełyku górnym zasadniczą rolę odgrywa mięsień pierścienno-gardłowy. Połykanie pozostaje pod wpływem wielu ośrodków w mózgowiu łącznie z korą mózgową.

The swallowing requires coordinated interaction of many muscles, with different innervation, to form and carry a bite passing from mouth to stomach. There are tree swallowing phases: oral, pharyngeal and esophageal. The mechanism that protects the airways from the food aspiration is occlusion of the larynx during the pharyngeal phase. The crico-pharyngeal muscle plays crucial role in the functional of upper esophageal sphincter. The swallowing process is influenced by many brain centers including the cerebral cortex.
słowa kluczowe:

fazy połykania, mechanizm zamknięcia krtani, zwieracz przełyku górny, ośrodki połykania w mózgowiu

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.