eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Charakterystyka wolontariusza hospicyjnego z perspektywy pielęgniarki

Marta Szeliga
1

1.
Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Obecnie coraz częściej w skład zespołu terapeutycznego sprawującego bezpośrednią opiekę nad chorym wchodzą również wolontariusze. Placówkami medycznymi, które najdłużej i najliczniej z nimi współpracują są hospicja.


Cel pracy. Celem pracy było opracowanie profilu wolontariusza hospicyjnego.


Materiał i metody. Badaniami objęto 154 uczestników czterech kolejnych (lata: 2009–2012) edycji kursu organizowanego przez TPCH „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dla osób pragnących dołączyć do grona wolontariuszy hospicyjnych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki opracowano przy użyciu programu SPSS 14 PL.


Wyniki i wnioski. Profil kandydata na wolontariusza w hospicjum odbiega od ogólnego profilu wolontariusza, zwłaszcza pod względem wiekowym. Do wolontariatu hospicyjnego częściej zgłaszają się kobiety, zazwyczaj są one stanu wolnego, posiadają średnie lub wyższe wykształcenie, są czynne zawodowo.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 63–68


  


Introduction. Currently, the therapeutic team, holding the direct care of patients includes increasingly volunteers also. Medical institutions that the longest and most frequently cooperate with them are hospices.


Aim of the study. Development of hospice volunteer profile.


Material and methods. The study included 154 adult candidates participating in four consecutive editions of “A course for volunteers — a guardian of the sick” organized by the St. Lazarus Hospice in Krakow in the years 2009–2012, Poland. The study was conducted by the method of a diagnostic survey. Research tool was the author’s self-developed questionnaire. Results were developed using software SPSS 14 PL.


Results and conclusions. The hospice volunteer profile differ from the overall profile of the volunteer, especially in terms of age. To the hospice volunteer report more often women, usually they are: unmarried, have secondary or higher education, are economically active.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 63–68


 

słowa kluczowe:

wolontariat; hospicjum; opieka paliatywna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe