eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2006
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Chłoniaki głowy i szyi
– diagnostyka i biologia molekularna
– obecny stan wiedzy

Andrzej Marszałek

Post chir głowy i szyi 2006; 2: 83-98
Data publikacji online: 2007/05/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W niniejszej pracy przedstawiono opis metod diagnostycznych wykorzystywanych w rozpoznawaniu chłoniaków. Zawarto krótki opis każdej z metod, w tym rutynowej histopatologii opartej na skrawkach parafinowych, oraz wskazano na możliwość wykonania badań immunohistochemicznych. Zaprezentowano charakterystykę cytometrii przepływowej, mikroskopii elektronowej, badań cytogenetycznych oraz analizy ilościowej. W opisie podkreślono zalety każdej z metod oraz jej ograniczenia. Następnie zawarto krótki opis większości chłoniaków na podstawie najnowszej klasyfikacji WHO, wskazując, jakie cechy fenotypu i zaburzeń genetycznych mogą stanowić o prawidłowym rozpoznaniu i mieć wpływ na rokowanie.

The main focus of this paper is on a description of diagnostic methods used in lymphoma diagnosis. Here a brief description of each method such as routine histopathology based on paraffin-embedded tissue samples with optional immunohistochemical studies was presented. Characteristics of flow cytometry, electron microscopy, as well as cytogenetic studies and statistical analysis were introduced. For each method diagnostic contributions as well as limitations were described. The second part of the paper presents a brief description of the majority of lymphomas based on the new version of WHO classification. Additionally, indications of which features of immunophenotype and cytogenetic abnormalities should be taken into account during diagnosis and patients’ prognosis were suggested.
słowa kluczowe:

chłoniaki, diagnostyka, biologia molekularna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.