eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2019
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Compassionate communities – społeczności wspierające – nowoczesna forma organizacji opieki paliatywnej

Jan Frydrych
1
,
Aleksandra Małgorzata Gołdys
2
,
Maria Wysocka
3
,
Tomasz Pasierski
4

1.
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
2.
Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Uniwersytet Warszawski
3.
Centrum Naukowo Edukacyjne FHO w Warszawie
4.
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Medycyna Paliatywna 2019; 11(3): 115–119
Data publikacji online: 2019/11/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
W pracy opisano nowe podejście do tworzenia polityk publicznych w zakresie opieki nad osobami w kryzysie zdrowotnym. Społeczności wspierające (compassionate communities) cedują działania opiekuńcze na odpowiednio zarządzane sieci ludzi i organizacji łączących mieszkańców w konkretnej społeczności. Wspólnota mobilizuje swoje zasoby do zapewnienia opieki, dzięki czemu zmniejsza się obciążenie instytucji opiekuńczych, które stają się swoistymi centrami koordynacji opieki. W kreowanie tak działających wspólnot włączone są również organizacje edukacyjne, które umożliwiają odpowiednie zarządzanie wiedzą niezbędną do wprowadzenia modelu. Compassionate communities realizują ideę nowoczesnej opieki paliatywnej, angażującej całe społeczności, wsparte przez ekspertów z różnych dziedzin, budowane na idei odpowiedzialności i społecznego zaangażowania.

The article describes a new approach to creating public policies in health and social care, especially directed to people in severe health crisis. Compassionate communities provide care through an adequately managed network of people and institutions in a specific community. The community mobilises its own resources to ensure the best possible care for its own members. This model can reduce the burden of traditional health care providers, who can play a significant role as a coordination centre (not only as care providers). To create a compassionate community, educational institutions are also needed in order to deliver adjusted knowledge management. The compassionate model represents what we call modern palliative care based on interdisciplinary cooperation with a great contribution of social engagement.
słowa kluczowe:

społeczności wspierające, opieka paliatywna, hospicjum, umieranie

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.