en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Cukrzyca typu 1 – co nowego w profilaktyce i terapii?

Aleksandra Pilśniak
1
,
Ewa Otto-Buczkowska
2

1.
Department of Internal Medicine, Autoimmune and Metabolic Diseases, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
2.
Medical Specialist Centre in Gliwice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (3): 196-201
Data publikacji online: 2023/10/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną, a niedobór insuliny jest wynikiem dysfunkcji komórek b. Leczenie cukrzycy typu 1 wymaga stałego podawania insuliny, co może być bardzo uciążliwe dla chorego. Bardzo skrupulatne stosowanie insulinoterapii nie chroni pacjenta przed powikłaniami. Dlatego od dawna trwają poszukiwania innych metod leczenia, a także sposobów zapobiegania zachorowaniu na cukrzycę. Główną przeszkodą w realizacji zadania profilaktycznego jest konieczność identyfikacji osób zagrożonych zachorowaniem na cukrzycę przed wystąpieniem autoimmunizacji. Wydaje się, że w chwili obecnej profilaktyka pierwotna jest nadal nierealna, ponieważ nie znamy wszystkich czynników prowadzących do aktywacji procesów autoimmunologicznych. Najbardziej zaawansowane są badania nad zastosowaniem późnej profilaktyki wtórnej u osób, u których rozwijają się zaburzenia tolerancji glukozy lub we wczesnym okresie po zachorowaniu na cukrzycę typu 1. Terapia genowa jest kolejną próbą alternatywnego leczenia i profilaktyki cukrzycy typu 1 i nadal wymaga dalszych badań. Ostatnie lata przyniosły wiele informacji na temat natury cukrzycy typu 1 i mechanizmów prowadzących do jej rozwoju. Nie ustalono jednak jeszcze, jakie czynniki decydują o inicjacji autoimmunizacji i co determinuje dynamikę tych procesów.

Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disorder, and insulin deficiency is the result of b-cell dysfunction. Treatment of type 1 diabetes requires constant parenteral insulin administration, which can be very burdensome for the patient. Meticulous use of insulin therapy does not protect the patient against complications. Hence, the search for other methods of treatment as well as ways of preventing the onset of diabetes has been ongoing for a long time. The main obstacle in the implementation of the prevention task is the need to identify people at risk of developing diabetes before the start of autoimmunity. It seems that primary prevention is still unrealistic at the moment, because we do not know all the factors leading to the activation of autoimmunity processes. Research on the use of late secondary prevention in people who develop glucose tolerance disorders or in the early period after the onset of type 1 diabetes are at the most advanced stage. Gene therapy is another attempt at an alternative treatment and prevention of type 1 diabetes and still requires further research. Recent years have brought a lot of information about the nature of type 1 diabetes and the mechanisms leading to its development. However, it has not yet been established what factors decide about the initiation of autoimmunity and what determines the dynamics of these processes.
słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, profilaktyka cukrzycy typu 1, terapia genowa, przeszczep trzustki


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.