en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
70
CiteScore 2022
1.6


Predicted CiteScore 2023
1.8
 
 

 
Artykuł oryginalny

Pierwotna odpowiedź dzieci z SNP na leczenie jako czynnik predykcyjny długoterminowej skuteczności terapii

Jan M Kapała, Tomasz Maroszczuk, Aleksandra Sitarz, Anna Kącka, Dorota Charemska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30
Data publikacji online: 2024-05-03
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.139270
Artykuł przeglądowy

Rak kory nadnerczy w populacji pediatrycznej – przegląd literatury

Patrycja Dasiewicz, Elżbieta Moszczyńska, Wiesława Grajkowska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30
Data publikacji online: 2024-05-03
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.139271
Artykuł oryginalny

Dziedziczna krzywica oporna na witaminę D (HVDRR) – seria przypadków: fenotyp, genotyp, leczenie konwencjonalne i wspomagająca terapia cynakalcetem

Noman Ahmad, Sundus A. Ansari, Nabil A. Aleysae, Emily L.G. Heaphy, Mrouge M. Sobaihi, Balgees A. Alghamdi, Ali S. Alzahrani
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30
Data publikacji online: 2024-05-03
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.139367

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.