en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
70
CiteScore 2022
1.6


Predicted CiteScore 2023
1.8
 

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism (wcześniej: „Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego”) jest oficjalnym czasopismem, kwartalnikiem, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom endokrynologii, diabetologii, a także problemom chorób metabolicznych. W czasopiśmie publikowane są prace opisujące oryginalne badania kliniczne i doświadczalne, starannie przygotowane artykuły poglądowe, kazuistyczne oraz prace edukacyjne. Zamieszczane są także sprawozdania z międzynarodowych i polskich konferencji i sympozjów naukowych oraz komunikaty kongresowe. Do grona członków Komitetu Naukowego należą wybitni światowi przedstawiciele z zakresu endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Cechą czasopisma jest dbałość o realizację międzynarodowych standardów naukowych dla czasopism medycznych oraz obecność w prestiżowych bazach naukowych. Pismo jest kierowane do lekarzy różnych specjalności, m.in. endokrynologów, diabetologów, pediatrów , internistów, lekarzy rodzinnych. Ukazuje się od 1995 r.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Copyright: © Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.


Redaktorzy Naczelni
Ewa Barg
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
ebarg@dilnet.wroc.pl

Barbara Głowińska-Olszewska
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok Polska
barbara.glowinska-olszewska@umb.edu.pl


Honorowy Redaktor Naczelny

prof. Renata Wąsik
renata.wasik@umed.wroc.pl


Zastępcy redaktor naczelnych

Przemysława Jarosz-Chobot
Katedra Pediatrii, Klinika Diabetologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
przemka1@o2.pl

Agnieszka Szadkowska
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
agnieszka.szadkowska@umed.lodz.pl

Anna Noczyńska
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
anna.noczynska@umed.wroc.pl


Redaktorzy tematyczni - endokrynologia

Artur Bossowski
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska

Agnieszka Zachurzok
Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Beata Wikiera
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Beata Sawicka
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Redaktorzy tematyczni – diabetologia

Ewa Otto-Buczkowska
Specjalistyczne Centrum Medyczne Śląskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach
em.buczkowski@pro.onet.pl

Elżbieta Niechciał
Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Agata Chobot
Klinika Pediatrii, Instytut Medycyny, Uniwersytet Opolski

Katarzyna Dżygało
Klinika Pediatrii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Redaktorzy tematyczni – choroby metaboliczne

Piotr Fichna
Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
pfichna@ump.edu.pl

Paweł Matusik
Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Anna Gertig-Kolasa
Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktorzy tematyczni – rozwój dzieci i młodzieży

Artur Mazur
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie
drmazur@poczta.onet.pl

Agnieszka Domin
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie


Redaktorzy statystyczni

Beata Małachowska
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
beata.malachowska@umed.lodz.pl

Małgorzata Misztal


Redaktorzy językowi
Monika Ślusarska
język polski

Timothy Alexander
język angielski

eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.