eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
116.60

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0,3
 
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism (wcześniej: „Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego”) jest oficjalnym czasopismem, kwartalnikiem, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom endokrynologii, diabetologii, a także problemom chorób metabolicznych. W czasopiśmie publikowane są prace opisujące oryginalne badania kliniczne i doświadczalne, starannie przygotowane artykuły poglądowe, kazuistyczne oraz prace edukacyjne. Zamieszczane są także sprawozdania z międzynarodowych i polskich konferencji i sympozjów naukowych oraz komunikaty kongresowe. Do grona członków Komitetu Naukowego należą wybitni światowi przedstawiciele z zakresu endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Cechą czasopisma jest dbałość o realizację międzynarodowych standardów naukowych dla czasopism medycznych oraz obecność w prestiżowych bazach naukowych. Pismo jest kierowane do lekarzy różnych specjalności, m.in. endokrynologów, diabetologów, pediatrów , internistów, lekarzy rodzinnych. Ukazuje się od 1995 r.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Copyright: © Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.


Redaktorzy Naczelni
dr hab. Ewa Barg
ebarg@dilnet.wroc.pl
prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska
barbara.glowinska-olszewska@umb.edu.pl

Honorowy Redaktor Naczelny
prof. Renata Wąsikowa
renata.wasik@umed.wroc.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
prof. Przemysława Jarosz-Chobot
prof. Anna Noczyńska

Sekretarz Redakcji
dr Jolanta Bieniasz
e-mail: redakcja@pediatricendocrinology.pl

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Maria Kalina – endokrynologia
prof. Ewa Otto-Buczkowska – diabetologia
prof. Piotr Fichna – choroby metaboliczne


Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Redaktorzy językowi
Monika Ślusarska - język polski

Timothy Alexander język angielski - język angielski
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe