eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania jest indeksowane w:

Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate Analytics)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

HINARI

J-Gate

Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)

Polish Medical Library (GBL)

Arianta

WorldCat

Geneva Foundation Free Medical Journals

Electronic Journals Library (EZB)

Harvard Libraries - University of California Libraries

Bielefeld Academic

Search Engine ROAD

Directory of Open Access scholarly Resources

POL-index

Sherpa/RoMEO

Microsoft Academic

Swiss University Library Network (RERO)

Most Wiedzy

Commerce Research Library

ResearcherLife


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.