eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Międzynarodowa Rada Programowa

Franca Beccaria
Eclectica
European Masters
in Drug and Alcohol Studies (UNIITO)
University of Turin
Turin, Italia

Barbara Bętkowska-Korpała
Zakład Psychologii Lekarskiej
Katedra Psychiatrii
Collegium Medicum UJ
Kraków

Cheryl J. Cherpitel
Alcohol Research Group
Public Health Institute
Berkeley, USA

Jan Chodkiewicz
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii
Instytut Psychologii
Uniwersytet Łódzki

Czesław Czabała
Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa

Zsuzsanna Elekes
Department of Sociology and Social Policy
Budapest University of Economics Budapest, Hungary

Sidsel Eriksen
The Saxo-Institute
Department of Contemporary History
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark

Piotr Jabłoński
Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom Warszawa

Harald Klingemann
Bern University of Applied Sciences
Bern University of the Arts HKB
Bern, Switzerland

Krzysztof Krajewski
Katedra Kryminologii
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
Kraków

Jerzy Kwaśniewski
Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski

Jerzy Mellibruda
Instytut Psychologii Zdrowia
Warszawa

Esa Österberg
Alcohol, Drugs and Addictions Unit
National Institute for Health and Welfare
Helsinki, Finland

Adam Płaźnik
Zakład Neurochemii
Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Vladimir Poznyak
Management of Substance Abuse
Department of Mental Health and Substance Abuse
World Health Organization Geneva, Switzerland

Jürgen Rehm
Institute for Mental Health Policy Research
Centre for Addiction and Mental Health Toronto, Canada

Robin Room
Centre for Alcohol Policy Research
La Trobe University
Melbourne, Victoria, Australia

Jerzy Samochowiec
Katedra i Klinika Psychiatrii
Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin

Janusz Sierosławski
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Grażyna Świątkiewicz
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Ilona Tamutiene
Department of Public Administration
Vytautas Magnus University
Kaunas, Lithuania

Betsy Thom
Drug and Alcohol Research Centre
Mental Health and Social Work
Middlesex University
London, UK

Trygve Ugland
Department of Politics and International Studies
Bishop’s University
Sherbrooke, Quebec, Canada

Bogdan J. Wojtyniak
Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Warszawa

Marcin Ziółkowski
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum Bydgoszcz

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.