eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Kwartalnik „Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania” jest adresowany do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi, do praktyków, pracujących na tym polu i do wszystkich zainteresowanych problematyką alkoholizmu i narkomanii. Ma charakter interdyscyplinarny - publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi w aspekcie badań podstawowych, klinicznych, epidemiologicznych i społecznych.
Celem pisma jest udostępnienie wyników badań polskich i zagranicznych, rozszerzenie i integracja środowiska badawczego, a także budowanie mostów między nauką a praktyką. Pismo stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami.
Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe, kazuistyczne, monograficzne, streszczenia referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, sprawozdania z konferencji, recenzje książek, polemiki, listy oraz komunikaty. Wszystkie prace badawcze, przeglądowe, kazuistyczne i monograficzne są recenzowane. Autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi.

Artykuły w tym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)


Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Marcin Wojnar - redaktor ds. badań biomedycznych
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji

Zakład Zdrowia Publicznego
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Barbara Gawrońska - redaktor językowy


Międzynarodowa Rada Programowa

Cheryl J. Cherpitel
Alcohol Research Group
Public Health Institute
Berkeley, USA

Czesław Czabała
Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, Polska

Zsuzsanna Elekes
Deptartment of Sociology and Social Policy
Budapest University of Economics
Budapest, Hungary

Vito Flaker
Faculty of Social Work
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenija

Kazimierz W. Frieske
Instytut Filozofii i Socjologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, Polska

Bogusław Habrat

Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Janusz Heitzman
Klinika Psychiatrii Sądowej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Piotr Jabłoński
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Warszawa

Harald Klingemann
Berner Fachhochschule
Hochschule der Künste Bern HKB
Bern, Switzerland

Dirk J.Korf
Faculty of Law
University of Amsterdam
Amsterdam, Holland

Krzysztof Krajewski

Katedra Kryminologii
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Polska

Jerzy Kwaśniewski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Mikko Lagerspetz
Social Sciences Department
Åbo Akademi University
Turku, Finland

Jerzy Mellibruda
Instytut Psychologii Zdrowia
Warszawa, Polska

Esa Österbeg
Alcohol, Drugs and Addictions Unit
National Institute for Health and Welfare
Helsinki, Finland

Adam Płaźnik
Zakład Neurochemii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

Vladimir Poznyak
Management of Substance Abuse
Department of Mental Health and Substance Abuse
World Health Organization
Geneva, Switzerland

Jürgen Rehm
Institute for Mental Health Policy Research
Centre for Addiction and Mental Health
Toronto, Canada

Robin Room
Centre for Alcohol Policy Research
Melbourne, Australia

Jerzy Samochowiec
Katedra i Klinika Psychiatrii
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Szczecin, Polska

Janusz Sierosławski
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Grażyna Świątkiewicz
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Ilze Trapenciere
Institute for Philosophy and Sociology
Latvian Academy of Sciences
Riga, Latvia

Joanna Twarowska-Hauser
Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny
Poznań, Polska

Jacek Wciórka
I Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Bogdan J. Wojtyniak
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny
Warszawa, Polska

Maria Załuska
Oddział Psychiatryczny
Szpital Bielański
Warszawa, Polska

Marcin Ziółkowski
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum
Bydgoszcz, Polska
eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe