en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank

 
MEiN
100
INDEX COPERNICUS
120.68

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2021
0.3
 


Organ Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoOpen access journal without publication fees
4/2021
vol. 96
 
 

 
Artykuł oryginalny

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) spectrum in children with type 1 diabetes mellitus evaluated with non-invasive fibrosis score and instrument: A cross-sectional study

Abeer M.N.E. Abd ElBaky, Nagwa A. Ismail, Maha M. Abo-Hashesh, Tarek F. ElShaer, Shereen H. Abd El Aziz, Inas Abdel Rasheed
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112395
Artykuł oryginalny

Severe and critical COVID-19 in children: a simple single-center, cross-sectional study

Olena Riga, Vladimyr Korsunov, Andriy Penkov, Olexandra Michaylova, Marina Urivaeva, Tetyana Ischchenko, Marine Georgiyants
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 231–237
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112396
Artykuł oryginalny

The effect of L-carnitine therapy on anaemia therapy in paediatric patients on regular haemodialysis

Ghada M. El-Mashad, Mahmoud A. El-Hawy, Hebatallah M. NaserBahbah, Hanan M. Bedair, Marwa I. Habib
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 238–244
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112397
Artykuł oryginalny

24-hour urinary free cortisol in children with paralytic syndromes and chronic pain

Natalia Orlova, Olena Riga
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 245–251
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112398
Artykuł oryginalny

Evaluation of the causes of poisoning with addictive agents (narcotics, stimulants, alcohol) among children admitted to Abouzar Hospital from 2016-2019

Anahita Akbari, Mehran Hakimzadeh, Farkhondeh Jamshidi
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 252–257
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112399
Artykuł przeglądowy

Structure of children’s skin and rules for its care – what’s new? Children’s skin structure

Agnieszka A. Garncarczyk, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Lubczyńska, Dominika Wcisło-Dziadecka, Paweł Antończak, Michalina Jakubowska
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 258–262
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112400
Artykuł przeglądowy

Zinc: its impact on immune function in children

Maria Kinash, Oksana Boyarchuk, Lesya Dobrovolska
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 263–269
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112401
Opis przypadku

Generalized edema as the dominant clinical symptom of celiac crisis

Dominika Wilczyńska, Martyna Rekowska, Dorota Lewandowska, Joanna Wyrębska-Ruge, Aneta Krogulska, Anna Szaflarska-Popławska
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 270–274
Data publikacji online: 2021-12-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.110552
Opis przypadku

Facial nerve palsy in the course of herpes zoster infection – challenges in the treatment and prognosis

Maja Pietrzak, Maria Śpiewak-Pokorska, Magdalena Pluta, Magdalena Marczyńska
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 275–280
Data publikacji online: 2021-12-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.110554
Opis przypadku

Acute tubulointerstitial nephritis in 10-year-old boy following severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection

Aleksandra Sobieszczańska-Droździel, Adam Strzoda, Wojciech Sowiński
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 281–284
Data publikacji online: 2021-12-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.110553
Opis przypadku

A rare presentation of mesenteric cystic lymphangioma in 5-year-old girl

Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz, Cezary Miedziarek, Przemysław Mańkowski
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 285–287
Data publikacji online: 2021-09-21
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.109297
Opis przypadku

Therapeutic management in a child with Wilms tumour and radiological features suggesting rupture at the time of diagnosis

Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Ewelina Gowin, Przemysław Mańkowski
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 288–291
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112402
Opis przypadku

Kidney tumour (congenital mesoblastic nephroma – CMN) in a newborn

Rafał Krajewski, Grzegorz Maroszek, Agata M. Kawalec, Jan Godziński
Pediatr Pol 2021; 96 (4): 292–295
Data publikacji online: 2022-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112403