eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
65.41

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
2/2008
 
 

 

Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym ze stomią jelitową w świetle badań

Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Lidia Dopierała, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 2: 39-43

Rola pielęgniarki w opiece przedoperacyjnej i pooperacyjnej nad chorym poddawanym amputacji kończyn dolnych

Elżbieta Ruszkowska, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 2: 56–60
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe