eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
65.41

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
2/2016
 
 

ZOBACZ NUMER
 

Zespół stopy cukrzycowej jako najczęstsze powikłanie cukrzycy – opis przypadku

Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Łukasz Woda
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 47-51

Postępowanie w przypadku powikłań poprzetoczeniowychleczenia krwią – udział pielęgniarki

Grzegorz J. Nowicki, Dorota Gadzała, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 52-27

Kwalifikacja chorych z ogniskami zakażeń w jamie ustnej do zabiegów chirurgicznych. Rokowanie zębów po leczeniu endodontycznym, w sanacji jamy ustnej

Marcin Winiarski, Marta Kodzik, Maksymilian Bojkowski, Anna Winiarska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 58-63

Łuszczyca jako problem w praktyce chirurgicznej

Dominik Mikiel, Wojciech Kapała, Anna Neneman
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 64-69

Zasady liczenia materiału operacyjnego a ryzyko pozostawienia ciała obcego w ciele pacjenta. Odpowiedzialność pielęgniarki operacyjnej

Andrzej Modrzejewski, Ewa Zamojska-Kościów, Bożena Gorzkowicz, Mirosław Parafiniuk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 70-73

Wiedza na temat raka jelita grubego i preferowane zachowania zdrowotne mieszkańców miasta i wsi

Anna Kuprewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Lech Trochimowicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 74-83

Ocena wartości wskaźnika kostka–ramię u chorych z owrzodzeniem kończyny dolnej o etiologii naczyniowej

Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 84-91

Ocena stanu wiedzy chorych na temat żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej

Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Marzena Komidzierska, Iwona Chmielewska, Małgorzata Gołembiewska, Jolanta Lipińska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 2: 92-98
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe