eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.2
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2008
vol. 2
 
 

 

Proces pielęgnowania chorej po zabiegu operacyjnym raka płuca leczonej metodą skojarzoną

Janina Książek, Ewa Malinowska, Renata Piotrkowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 3: 87–90

Ocena przystosowania się chorych do życia ze stomią jelitową

Sławomira Michalak, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 3: 91–98

Wybrane problemy pielęgnacyjne występujące u chorego we wczesnym okresie po leczeniu operacyjnym tętniaka śródczaszkowego

Robert Ślusarz, Agnieszka Królikowska, Renata Jabłońska, Wojciech Beuth
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 3: 102–109

Możliwości zapobiegania zakażeniom odcewnikowym

Danuta Cieśla, Jolanta Czerniak
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 3: 110–112
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.