eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
88.51

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
3/2015
vol. 9
 
 

 

Ocena jakości życia pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn dolnych

Małgorzata Paplaczyk, Anna Gawor, Gabriela Ciura
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 135–140

Analiza porównawcza powikłań u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej leczonych metodą tradycyjną oraz po implantacji stent-graftu

Lucyna Ścisło, Renata Domanus, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Antoni M. Szczepanik, Szymon Pietruszka, Karolina Brzuszkiewicz, Agata Paszko
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 141–146

Zachowania zdrowotne u chorych z miażdżycą tętnic obwodowych na przykładzie pacjentów oddziału chirurgicznego

Martyna Pakulska, Bożena Gorzkowicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 147–151

Powikłania dostępów naczyniowych u pacjentów dializowanych – potrzeba edukacji pielęgniarskiej

Anna Bednarek, Lucia Dimunova, Jana Rakova, Alina Zabiega
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 152–156

Ocena wybranych aspektów jakości życia u pacjentów w przedziale wiekowym 55–75 lat przed i po zabiegu usunięcia zaćmy

Barbara Kubik, Aldona Tabiś, Urszula Romanowska, Kazimiera Moździerz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 157–164

Czynniki determinujące akceptację i przystosowanie do choroby nowotworowej

Małgorzata Kołpa, Barbara Wywrot-Kozłowska, Beata Jurkiewicz, Aneta Grochowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 165–169

Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Antoni M. Szczepanik, Anna Nowak, Małgorzata Gądek, Katarzyna Machnik
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 170–175

Wybrane aspekty jakości życia kobiet po mastektomii – doniesienie wstępne

Elżbieta Cipora, Bożena Ogrodnik, Ewa Smoleń
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 176–181

Opinia pielęgniarek i położnych na temat transplantacji narządów

Anna Kliś, Aneta Trzcińska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3: 182–186
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.