eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.1
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2023
vol. 17
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Ultrasonografia w praktyce pielęgniarskiej

Grzegorz Cichowlas, Maciej Latos, Anna Gąsior, Izabela Fornal, Dariusz Kosson
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(4): 159-165
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pchia.2023.134717
Opis przypadku

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zabiegu wydłużania kończyny dolnej metodą Ilizarowa – opis przypadku

Małgorzata Moskal-Szybka, Anna Moskal
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(4): 166–171
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pchia.2023.134491
Artykuł oryginalny

Selected correlates of the physical health of patients undergoing spinal decompression procedures due to tumour infiltration

Beata Barańska, Adrian Bazaliński, Kamila Pytlak, Karol Sieńczak, Dariusz Bazaliński
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(4): 172-179
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pchia.2023.134490
Artykuł oryginalny

Expectations of patients at risk of diabetes-related foot diseases during the COVID-19 pandemic

Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(4): 180–187
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pchia.2023.134494
Artykuł przeglądowy

Zespół majaczenia w okresie pooperacyjnym

Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Elżbieta Kozłowska, Magdalena Magdzińska, Aleksandra Samodulska, Renata Jabłońska, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(4): 188-202
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pchia.2023.134718
Artykuł oryginalny

Compression therapy in the prevention and treatment of venous diseases – a cross-sectional study

Pavla Kudlová, Ilona Kočvarová, Anton Pelikán
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(4): 203-210
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pchia.2023.134525
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.