eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
122.04

GOOGLE H5
16

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
1,04
 


Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego
4/2011
vol. 6
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia endokrynologiczne w celiakii

Ewa Waszczuk, Julia Jawny
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 209–212
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24302
Artykuł przeglądowy

System osteoprotegeryna, receptor aktywujący jądrowy czynnik κB oraz ligand dla receptora aktywującego jądrowy czynnik kB a zmiany kostne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Agnieszka Jankowska, Anna Korzon-Burakowska, Barbara Kamińska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 213–217
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24303
Artykuł przeglądowy

Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna

Marta Mroczyńska, Zdzisława Libudzisz, Mirosława Gałęcka, Patrycja Szachta
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 218–224
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24304
Artykuł przeglądowy

Metotreksat w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

Anna Dziurkowska-Marek, Tomasz Marek
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 225–233
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24305
Artykuł oryginalny

Czynniki nasilonego włóknienia wątroby u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby

Joanna Raszeja-Wyszomirska, Ewa Stachowska, Krzysztof Safranow, Piotr Milkiewicz
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 234–242
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24306
Artykuł oryginalny

Wyniki operacyjnego leczenia przedziurawionego wrzodu trawiennego

Wiesław Tarnowski, Krzysztof Bielecki, Piotr Kamiński, Łukasz Janaszek
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 243–251
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24307
Artykuł oryginalny

Chirurgiczne leczenie żołądkowo-jelitowo-trzustkowych guzów neuroendokrynnych

Piotr Arkuszewski, Zbigniew Pasieka, Krzysztof Kołomecki, Jacek Śmigielski, Michał Kusiński, Masoud Hedayati, Adam Srebrzyński, Krzysztof Kuzdak
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 252–258
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24308
Artykuł oryginalny

Patologia wątroby w celiakii – badania własne i przegląd piśmiennictwa

Anna Szaflarska-Popławska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 259–266
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24309
Opis przypadku

Wczesna pooperacyjna niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego w wyniku wgłobienia w przebiegu zespołu Peutza-Jeghersa

Łukasz Piskorz, Tomasz Lesiak, Leszek Kutwin, Jacek Śmigielski, Piotr Misiak, Marian Brocki
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 267–273
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24310
Opis przypadku

Zmiany patologiczne przewodu pokarmowego u pacjentów operowanych z powodu wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika – opis przypadków

Janusz Jabłoński, Ewa Andrzejewska, Renata Gawrońska, Małgorzata Lewandowska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 274–278
Data publikacji online: 2011-09-06
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.24311
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe