eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
122.04

GOOGLE H5
16

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
1,04
 


Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego
6/2011
vol. 6
 
 

 
Artykuł specjalny

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego

Krystian Żuk, Elżbieta Czkwianianc, Małgorzata Degowska, Marek Durlik, Anita Gąsiorowska, Iwona Ignyś, Grażyna Jurkowska, Ireneusz Krasnodębski, Paweł Lampe, Ewa Małecka-Panas, Tomasz Marek, Janusz Milewski, Magdalena Nowak-Niezgoda, Grzegorz Oracz, Barbara Skrzydło-Radomańska, Renata Talar-Wojnarowska, Mariusz Wyszkowski, Grażyna Rydzewska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 339–352
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25987
Artykuł przeglądowy

Rola miofibroblastów w chorobach zapalnych jelit i procesach nowotworzenia

Arkadiusz Gruchlik, Ewa Chodurek, Zofia Dzierżewicz
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 353–358
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25989
Artykuł przeglądowy

Choroby ziarniniakowe wątroby

Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb, Dorota Gutkowska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 359–363
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25990
Artykuł przeglądowy

Nowe możliwości leczenia zakażenia Helicobacter pylori

Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 364–369
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25991
Artykuł oryginalny

Rola receptora TLR4 i wybranych cytokin w rozwoju alergii pokarmowej u niemowląt i małych dzieci

Barbara Kamer, Karolina Kulig, Przemysław Lewkowicz, Ewa Głowacka, Andrzej Sasiak, Henryk Tchórzewski
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 370–375
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25992
Artykuł oryginalny

Ocena 24-godzinnego badania pH-metrycznego u dzieci z alergią pokarmową

Barbara Kamer, Iwona Jasińska-Jaskuła, Konrad Pyziak, Agnieszka Blomberg
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 376–381
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25993
Artykuł oryginalny

Stężenie IgG przeciwko alergenom pokarmowym u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i osób zdrowych

Iwona Traczyk, Mirosław Jarosz, Ryszard Tomasiuk, Wioleta Respondek
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 382–387
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25994
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia u polskich i amerykańskich pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Ludwika Jakubowska-Burek, Izabella Warmuz-Stangierska, Elżbieta Kaczmarek, Marcin A. Kucharski, Emilia Marcinkowska, Włodzimierz Szczepaniak, Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Marian Grzymisławski, Krzysztof Linke, Jerzy Sowiński, Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 388–400
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25995
Artykuł oryginalny

Odmienna skuteczność lipopolisacharydów Helicobacter pylori różniących się ekspresją determinantów antygenowych LewisXY w pobudzaniu leukocytów jednojądrzastych krwi obwodowej do wydzielania cytokin prozapalnych: IL-8 i TNF-α

Karolina Rudnicka, Aneta Grębowska, Anthony P. Moran, Agnieszka Matusiak, Maria Walencka, Eliza Miszczyk, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 401–408
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25996
Opis przypadku

An unusual trichobezoar in a non-psychiatric nine-year-old girl

Abdol-Hassan Talaiezadeh, Hazhir Javaherizadeh
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 409–410
Data publikacji online: 2011-12-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.25997
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe