eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
140
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2021
vol. 37
 
 

 
Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności leczenia operacyjnego metodą jednopoziomowej ACDF na podstawie zmian parametrów balansu strzałkowego odcinka szyjnego kręgosłupa

Sebastian Podlewski, Natalia Gołębiowska, Maciej Radek
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 181–186
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109567
Artykuł oryginalny

Porównanie stężenia wankomycyny w surowicy przed zastosowaniem i po zastosowaniu terapeutycznego monitorowania leku u hospitalizowanych pacjentów

Kaveh Eslami, Sasan Moogah, Reza Ganji, Farhad Najmeddin, Sorour Moogahi
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 187–192
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109565
Artykuł oryginalny

Ocena zwyczajów żywieniowych chorych kwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego – badania wstępne

Edyta Suliga, Kamila Sobaś, Piotr Bryk, Iwona Wawrzycka, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 193–201
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109563
Artykuł oryginalny

Potrzeby członków rodzin chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii – doniesienia wstępne

Katarzyna Białek
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 202–210
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109508
Artykuł oryginalny

Stężenie albumin i białka całkowitego – wybrane parametry reakcji katabolicznej i stan odżywienia pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi i rozpoznanymi chorobami naczyń mózgowych leczonych chirurgicznie

Lucyna Ścisło, Magdalena Staszkiewicz, Elżbieta Walewska, Stanisław Wojtan, Małgorzata Paplaczyk, Maria Kózka
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 211–217
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109548
Artykuł oryginalny

Polimorfizm genów rodziny GST a ryzyko wystąpienia raka jelita grubego u pacjentów z cukrzycą typu 2

Justyna E. Klusek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Orlewska, Łukasz Madej, Jolanta Klusek, Anna Cedro, Stanisław Głuszek, Iwona Wawrzycka, Ewa Orlewska
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 218–225
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109529
Artykuł przeglądowy

Torbiel endometrialna i jej zmiany w trakcie ciąży - przegląd piśmiennictwa

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Mariusz Malmur, Justyna Płusajska, Grzegorz Świercz, Marek Sikorski
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 226–231
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109511
Artykuł przeglądowy

Neuromonitoring – wciąż wiele kontrowersji

Piotr Bryk, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 232–238
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109564
Artykuł przeglądowy

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 2

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 239–249
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109530
Artykuł przeglądowy

Podjęzykowa i podskórna immunoterapia swoistym alergenem jako metody leczenia pacjentów z alergią wziewną – przegląd piśmiennictwa

Angelika Pawlak, Gabriela Ręka, Anna Korzeniowska, Halina Piecewicz-Szczęsna
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 250–257
Data publikacji online: 2021-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109423
Opis przypadku

Współudział cytotoksycznych limfocytów T w anosmii w przebiegu COVID-19

Marcin Zaremba, Agnieszka Płusa, Agnieszka Radowicz-Chil 
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 258–260
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109566
Opis przypadku

Surowiczy piaszczakorak jajnika – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Ilia Mihaylov, Angel Yordanov, Diana Strateva, Ivan Malkodanski
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 261–267
Data publikacji online: 2021-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.109536
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.