eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Częstsze występowanie objawów pozaruchowych u kobiet niż u mężczyzn z chorobą Parkinsona

Małgorzata Michałowska
,
Tomasz Szatanowski
,
Urszula Fiszer

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (1): 54-58
Data publikacji online: 2018/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel
Różnice zależne od płci w przebiegu choroby Parkinsona (ChP) pozostają wciąż nie do końca poznane. Celem naszego badania była ocena wpływu płci na obraz kliniczny ChP w zakresie klinicznych podtypów choroby, nasilenia objawów ruchowych, dyskinez i fluktuacji ruchowych oraz występowania zaburzeń czynności przewodu pokarmowego (jadłowstręt, nudności, wymioty), zaburzeń snu i ortostatycznych spadków ciśnienia tętniczego.

Metody
Do badania włączono 76 osób (40 kobiet i 36 mężczyzn) z rozpoznaną ChP i leczonych lekami przeciwparkinsonowskimi. U każdego pacjenta obliczono równoważną dobową dawkę lewodopy. Nasilenie objawów ruchowych oceniono przy użyciu skali UPDRS III, zaś objawów niepożądanych leczenia – przy użyciu UPDRS IVA (dyskinezy), IVB (fluktuacje ruchowe), IVC (inne powikłania: jadłowstręt, nudności, wymioty, zaburzenia snu, ortostatyczne spadki ciśnienia).

Wynki
Kobiety i mężczyźni nie różnili się pod względem wieku, wieku zachorowania na ChP, czasu trwania choroby, punktacji uzyskanej w skalach III, IVA i IVB, przyjmowanej równoważnej dobowej dawki lewodopy, czasu trwania leczenia lewodopą i agonistą dopaminergicznym, przeważającego objawu w momencie zachorowania na ChP ani podtypu klinicznego choroby. Kobiety uzyskały znamiennie wyższą punktację w skali UPDRS IVC w porównaniu z mężczyznami (0,67 vs 0,26; p < 0,05) i u kobiet zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (jadłowstręt, nudności, wymioty), zaburzenia snu i ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego występowały częściej.

Wnioski
Wyniki wskazują, że u kobiet chorujących na ChP i leczonych lekami dopaminergicznymi istnieje wyższe ryzyko wystąpienia określonych objawów pozaruchowych niż u mężczyzn. Ocena wpływu płci na objawy pozaruchowe i przyjmowanie leków dopaminergicznych w różnych stadiach zaawansowania ChP wymaga jednak dalszych badań.Purpose
Sex differences in Parkinson’s disease (PD) still remain poorly understood. The aim of our study was to examine potential sex differences in specific domains of PD clinical picture: clinical subtype of the disease, motor status, severity of dyskinesia and motor fluctuations, occurrence of gastrointestinal disturbances (anorexia, nausea, vomiting), sleep disturbance and orthostatic hypotension.

Methods
Seventy six PD patients (40 women and 36 men) on antiparkinsonian treatment were included. The levodopa equivalent daily dose (LEDD) was calculated. The motor symptoms severity was evaluated using the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) part III and complications of therapy – using UPDRS IV A (dyskinesia), B (motor fluctuations), C (other complications, i.e. anorexia, nausea, vomiting, sleep disturbance, symptomatic orthostasis).

Results
No sex related differences were found regarding age, age of PD onset, PD duration, UPDRS III, IVA and IVB scores, LEDD, duration of levodopa and dopamine agonist treatments, the predominant symptom at PD onset and the clinical PD subtype. UPDRS IVC score were significantly higher in women than in men (0.67 vs 0.26, p < 0.05) and women showed a higher frequency of gastrointestinal disturbances (anorexia, nausea, vomiting), sleep disturbance and symptomatic orthostasis.

Conclusions
Our study evidenced that female PD patients on dopaminergic treatment are at higher risk of certain non-motor symptoms (NMS) than male. Further research is needed to evaluate the influence of male or female sex on various NMS and use of dopaminergic medication in different PD stage.

słowa kluczowe:

choroba Parkinsona, różnice zależne od płci, objawy pozaruchowe

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.