eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy badanie przedmiotowe jest krokiem ku pielęgniarstwu zaawansowanej praktyki w Polsce?

Bożena Gorzkowicz
,
Dorota Strecker

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek definiuje pielęgniarkę zaawansowanej praktyki jako wysoko doświadczonego i wyedukowanego
członka zespołu terapeutycznego, który jest w stanie rozpoznać potrzeby zdrowotne pacjenta oraz podjąć stosowne działania lub
zaproponować mu pomoc odpowiedniego specjalisty. Podstawowymi umiejętnościami, którymi musi się wykazać pielęgniarka, są między
innymi: umiejętność zebrania wywiadu, przeprowadzenia badania przedmiotowego czy wykorzystania swojej eksperckiej wiedzy oraz
uzyskanych wyników dla postawienia diagnozy pielęgniarskiej.

Cel pracy. Ocena poziomu wykorzystania umiejętności badania przedmiotowego w praktycznym działaniu oraz rozpoznanie ewentualnych
trudności.

Materiał i metody. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Narzędzie badawcze stanowił anonimowy kwestionariusz ankiety wzorowany
na autorskim narzędziu Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. Jerzego Nofera w Łodzi. Badaniami objęto 217 osób, które ukończyły
szkolenie specjalizacyjne w 8 dziedzinach pielęgniarskich na przełomie lat 2007 i 2008 w Szczecinie.

Wyniki i wnioski. Respondenci potwierdzają wysoką przydatność wybranych elementów badania przedmiotowego w praktyce. Występuje
wiele przeszkód natury organizacyjnej. Warunkami pomyślnego wdrażania idei pielęgniarstwa zaawansowanej praktyki są praca
w zespołach interdyscyplinarnych oraz zmiany legislacyjne w Polsce.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 117-123

Introduction. Advanced Nurse Practitioners is definite by the ICN as a highly experienced and educated members of the care team who are
able to diagnose and treat the healthcare needs or refer to an appropriate specialist if needed. Their basic skills are: take a comprehensive
patient history, carry out physical examinations, use their expert knowledge and clinical judgment to identify the potential nursing diagnosis.

Aim of the study. The purpose of the study is the estimation of the level in usage skills of the physical examination in the practical activity
and recognition of the possible difficulties.

Material and methods. An investigative method was the diagnostic poll. Anonymous research tool was modelled on the author’s questionnaire
of the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź. Between February 2007 and November 2008, 217 participants of the postgraduate
specialization training in the 8 nursing-spheres were surveyed in Szczecin.

Results and conclusions. Respondents confirm the high usefulness of chosen elements of the physical examination in nursing practice.
There are a lot of organizational nature objection. The work in the interdisciplinary teams and legislative changes in Poland are the requirement
for initiation of the idea of the Advanced Nursing Practice.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 117-123
słowa kluczowe:

badanie przedmiotowe; kształcenie podyplomowe; pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe