eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy chorzy przebywający w szpitalu dobrze znają swoje prawo do opieki duszpasterskiej? – wstępne wyniki badania

Konrad Wroński
,
Jarosław Cywiński
,
Adam Depta
,
Roman Bocian
,
Adam Dziki

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1: 26-32
Data publikacji online: 2009/04/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Prawa pacjenta są integralną częścią praw człowieka. Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do opieki duszpasterskiej podczas pobytu w szpitalu. Kierownicy placówek medycznych mają prawny obowiązek zapewnienia chorym wykonywania praktyk religijnych i kontaktu ze swoim kapelanem na terenie szpitala.
Cel pracy: Ocena znajomości prawa do opieki duszpasterskiej wśród chorych leczonych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. M. Pirogowa w Łodzi.
Materiał i metody: Grupa 50 pacjentów leczonych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej została poddana badaniu przeprowadzonemu ankietą własnego opracowania, w której zastosowano narzędzia badające znajomość prawa do opieki duszpasterskiej podczas pobytu w szpitalu.
Wyniki: Analiza wyników badania wykazała, że znajomość prawa do opieki duszpasterskiej wśród chorych leczonych w szpitalu jest niska.
Wnioski: Oceniając znajomość prawa do opieki duszpasterskiej podczas pobytu w szpitalu, można stwierdzić, że wiedza i znajomość tego prawa jest niewielka. Należy wciąż informować i przekazywać wiedzę chorym na temat praw pacjenta podczas pobytu w szpitalu.

Introduction: Patients’ rights are an integral part of human rights. One of the basic patients’ rights is the right to pastoral service during hospital stay. Managers of medical outposts have a legal obligation to provide patients with a possibility to participate in religious ceremonies and contact their chaplain in the hospital.
Objectives: To evaluate the awareness of the right to pastoral service during hospital stay among people treated in the Department of General and Vascular Surgery.
Material and methods: A test group of 50 patients treated in the Department of General and Vascular Surgery were set an examination carried out by means of a survey designed by the authors in which instruments testing the knowledge of the right to pastoral service during hospital stay were applied.
Results: The analysis of the results reveals that the awareness and knowledge of the patient’s right to pastoral service during hospital stay are not high.
Conclusions: Evaluating the knowledge of the right to pastoral service during hospital stay, we can conclude that the awareness and knowledge are not very high. It is necessary to inform and educate patients as to their rights during their stay in hospital.
słowa kluczowe:

opieka duszpasterska, prawa pacjenta, prawa człowieka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe