eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2018
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Czy używanie e-papierosów wpływa na występowanie raka krtani?

Krzysztof Szyfter
1
,
Marta Napierała
2
,
Ewa Florek
2
,
Witold Szyfter
3

1.
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
2.
Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3.
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2018; 2: 7–12)
Data publikacji online: 2019/06/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnich latach zmniejsza się liczba wypalanych papierosów tradycyjnych, a jednocześnie pojawiło się wielu użytkowników e-papierosów. Podstawową różnicę stanowi brak tytoniu w e-papierosach. W artykule porównano skład chemiczny dymu tytoniowego z aerozolem emitowanych przez e-papierosy, omówiono występowanie niektórych substancji szkodliwych i ich wpływ na czynności komórkowe. Zwrócono uwagę na znacznie niższe wartości wszystkich badanych parametrów w aerozolu. Podkreślono, że dostępne publikacje na temat kancerogenności e-papierosów nie mają podstaw epidemiologicznych. Wskazano, że pojawiła się nadzieja na zmniejszenie występowania nowotworów odtytoniowych.

Recent years a number of cigarette smokers is declining. A part of ex-smokers decided to use e-cigarette nit containing tobacco. We provide a comparison of tobacco smoke and e-cigarette aerosol in respect to chemical composition, toxicity and carcinogenicity. It is stressed that all thy studied parameters were considerably lower in aerosol. The publications dealing with cancer risk following e-cigarettes smoking are not supported by broad epidemiologic data. Altogether, there appeared a hope for reduction of tobacco-smoke associated cancer.
słowa kluczowe:

e-papierosy, skład chemiczny, toksyczność, kancerogenność

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.