en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy zaburzenia miesiączkowania u dorastających dziewcząt są związane z zaburzeniami metabolicznymi?

Elżbieta Foryś
1
,
Adrianna Baran
2
,
Aleksandra Dziurdzia
2
,
Ewelina Jarosz-Wójcik
2
,
Paweł Matusik
3
,
Aneta Gawlik
1
,
Ryszard Tomaszewski
4, 5
,
Agnieszka Zachurzok
6

1.
Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
2.
Student Scientific Association, Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Medical University of Silesia, School of Medicine in Katowice, Poland
3.
Department of Pediatrics, Pediatric Obesity and Metabolic Bone Diseases, Chair of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
4.
Institute of Biomedical Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Silesia in Katowice, Poland
5.
Department of Pediatric Traumatology and Orthopedy, Upper Silesian Child Centre in Katowice, Poland
6.
Department of Pediatrics, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (2): 75-82
Data publikacji online: 2023/04/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Zaburzenia miesiączkowania u dorastających dziewcząt są istotnym problem klinicznym i często wiążą się z zaburzeniami gospodarki lipidowej i węglowodanowej. Celem pracy była ocena profilu metabolicznego u nastoletnich dziewcząt w zależności od ciężkości zaburzeń miesiączkowania.

Materiał i metody
Badaniem objęto 165 dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania i 49 regularnie miesiączkujących dziewcząt bez cech hiperandrogenizmu (REG) dobranych pod względem wieku i BMI. Pacjentki grupy badanej podzielono na 2 podgrupy: OLIGO – 111 dziewcząt z oligomenorrhea i SA – 54 dziewczęta z wtórnym brakiem miesiączki. U wszystkich dziewcząt dokonano oceny gospodarki hormonalnej, lipidowej i węglowodanowej.

Wyniki
U dziewcząt z grupy SA stężenia cholesterolu całkowitego (TC) i LDL (LDL) były istotnie wyższe niż w grupie REG i OLIGO. Stężenie triglicerydów (TG) było również najwyższe w SA i istotnie wyższe niż u dziewcząt regularnie miesiączkujących. Częstość występowania zaburzeń gospodarki lipidowej była wyższa w SA (65%) w porównaniu z REG (40%) i OLIGO (51%). Podgrupy nie różniły się istotnie pod względem stężenia glukozy i insuliny na czczo i w OGTT oraz HOMA-IR. Wskaźnik TyG był istotnie wyższy w OLIGO i SA niż w REG. BMI Z-score dodatnio korelowało z TG, LDL, glikemią i insuliną na czczo, stężeniem glukozy i insuliny w 120’ OGTT, HOMA-IR, TyG oraz ujemnie ze stężeniem HDL. Nie stwierdzono związku między stężeniem hormonów a zaburzeniami metabolicznymi.

Wnioski
Dziewczęta z zaburzeniami miesiączkowania, niezależnie od diagnozy PCOS, charakteryzują się występowaniem insulinooporności. Ciężkość zaburzeń miesiączkowania może być związana z zaburzeniami gospodarki lipidowej.Introduction
Menstrual disorders in adolescent girls are a common clinical problem. They are often accompanied by lipid and glucose metabolism disturbances. The aim of the study was to investigate to what extent the metabolic profile of adolescent girls relates to the severity of their menstrual disorders.

Material and methods
The study included 165 girls with menstrual disturbances and 49 regularly menstruating girls (REG) without clinical hyperandrogenism, matched for age and BMI. The subjects from the study group were divided into 2 subgroups: OLIGO – 111 girls with oligomenorrhea and SA – 54 girls with secondary amenorrhoea. In all girls, hormonal, lipid, and carbohydrate metabolism profiles were assessed.

Results
In the SA subgroup concentrations of total cholesterol (TC) and LDL were significantly higher than in the REG and OLIGO groups. Triglyceride (TG) concentration was also the highest in the SA group and significantly higher than in the REG group. The prevalence of lipid metabolism disorders was higher in the SA group (65%) vs. the REG (40%) and OLIGO (51%) groups. The subgroups did not differ significantly in terms of fasting and OGTT glucose and insulin as well as HOMA-IR. TyG index was significantly higher in the OLIGO and SA groups than in the REG group. BMI z-score correlated with TG, LDL, fasting and 120’ OGTT glucose and insulin, HOMA-IR, and TyG and negatively with HDL. No relationship between hormonal concentration and metabolic disturbances was found.

Conclusions
Adolescent girls with menstrual disorders are insulin resistant, regardless of PCOS diagnosis. The severity of menstrual disorders may be related to the incidence of lipid disorders in adolescent girls.

słowa kluczowe:

zaburzenia metaboliczne, nastoletnie dziewczęta, rzadkie miesiączki, wtórny brak miesiączki


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.