ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2020
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Czynniki wpływające na wynik badania elektroneurograficznego

Jan P. Bembenek
1

1.
Department of Clinical Neurophysiology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 120-132
Data publikacji online: 2020/07/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
W pracy dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa i podano wyczerpujące informacje dotyczące najczęściej spotykanych pułapek w badaniach elektrodiagnostycznych. W artykule przedstawiono wpływ ustawień aparaturowych, warunki prawidłowego przeprowadzania badań elektroneurograficznych i czynniki, które mogą wpłynąć na ich wynik.

Poglądy
Badania elektrodiagnostyczne, w tym badania elektroneurograficzne (ENG) i elektromiograficzne (EMG), są złotym standardem w ocenie funkcji nerwów obwodowych, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni. Głównym celem tych badań jest określenie typu i lokalizacji uszkodzenia, ale także scharakteryzowanie zaburzeń związanych z obwodowym układem nerwowym. Należy je jednak traktować jako rozszerzenie i uzupełnienie wywiadu chorobowego, badania fizykalnego i pozostałych badań dodatkowych. Zawsze powinny być interpretowane z uwzględnieniem całego obrazu klinicznego. Istnieje wiele czynników, takich jak biologiczne, fizyczne, wynikające z ustawień aparaturowych i używanego oprzyrządowania przyczyny techniczne, które mogą wpłynąć na wynik badań elektrodiagnostycznych lub ich nieprawidłową interpretację. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym błędów diagnostycznych.

Wnioski
Lekarze powinni zdawać sobie sprawę z pułapek związanych z elektrodiagnostyką, które mogą prowadzić do błędnych wniosków dotyczących charakteru zmian leżących u podstaw zaburzeń nerwów obwodowych i mięśni u ich pacjentów. Nieprawidłowo przeprowadzone badanie lub jego interpretacja mogą wpłynąć na dalsze postępowanie z chorym lub brak ostatecznej diagnozy. W niektórych przypadkach może to prowadzić do opóźnienia włączenia leczenia i gorszego rokowania chorych.Purpose
Author reviews up-to-date publications and provides comprehensive information on the most common pitfalls of electrodiagnostic tests. regarding commonly en-countered pitfalls in electrodiagnostic studies. The article presents also influence of devices settings, proper conditions of nerve conduction studies and factors that may affect their results.

Views
Electrodiagnostic tests, including electroneurographic (ENG) and electromyographic (EMG) examinations, are the gold standard in the evaluation of the function of peripheral nerves, neuromuscular junction and muscles. The main objective of these tests is to determine the type and location of the damage, but also to determine the characteristics of the various disorders associated with the peripheral nervous system. However, these tests should be considered as an extension and supplement of the patient’s medical history, physical examination, results of other tests and should be always interpreted with the whole clinical picture. Many factors, such as biological, physical, resulting from the instrumentation used and their settings, and technical reasons may affect the result of electrodiagnostic tests or their incorrect interpretation. This may have serious consequences and lead to diagnostic errors.

Conclusions
hysicians should be aware of the electrodiagnostic pitfalls that may lead to erroneous conclusions about the nature of the abnormalities underlying peripheral nerve and muscle disorders. An incorrectly performed examination or its interpretation may affect further treatment or prevent the development of an accurate final diagnosis. In some cases, this may lead to delayed treatment introduction and worse patients outcome.

słowa kluczowe:

ENG, pułapki, przewodzenie w nerwach obwodowych, choroby nerwowo-mięśniowe

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe