eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Depresja i zaburzenia depresyjne jako czynnik ryzyka zaprzestania pracy zawodowej wśród aktywnych zawodowo osób z różnych grup wiekowych

Magdalena Konopko
,
Anna Antosik-Wójcińska
,
Łukasz Święcicki
,
Marcin Wojnar
,
Przemysław Bieńkowski
,
Halina Sienkiewicz-Jarosz

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (1): 59-63
Data publikacji online: 2018/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel
W ciągu ostatnich lat systematycznie zwiększa się liczba osób w wieku powyżej 54 r. ż., które decydują się na wcześniejszą emeryturę. Zaprzestanie wykonywania zawodu, a przez to inaktywacja ekonomiczna, stanowi również nowy problem w grupie młodszych dorosłych. W analizie zmiennych, które mogą odgrywać rolę w procesie decyzyjnym dotyczącym aktywności zawodowej, należy wziąć pod uwagę zaburzenia psychiczne, w tym zwłaszcza depresję lub zaburzenia depresyjne. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie roli depresji lub objawów depresyjnych w procesie decyzyjnym, dotyczącym zaprzestania lub kontynuacji aktywności zawodowej.

Poglądy
Autorzy podsumowali najnowsze, reprezentatywne badania, dotyczące przyczyn podjęcia decyzji o zaprzestaniu wykonywania pracy zawodowej, koncentrujące się przede wszystkim na roli depresji i objawów depresyjnych, np.: The Health and Retirement Study, English Longitudinal Study of Ageing, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe oraz WHO’s Study on Global Ageing and Adult Health. Wykazano, że częstość występowania objawów depresyjnych o różnym nasileniu u osób aktywnych zawodowo może wynosić od 6% do 32%, a depresja znacznie zwiększa szansę na zaprzestanie pracy zawodowej.

Wnioski
Zaburzenia depresyjne dotyczą osób w każdym wieku i są jedną z głównych przyczyn rezygnacji z pracy, przejścia na wcześniejszą emeryturę lub rozważania takiej możliwości. Ważne jest zatem uwzględnianie zaburzeń depresyjnych w programach mających na celu wspieranie uczestnictwa w rynku pracy.Purpose
Over the recent years, the number of people over 54 years of age, who decide to make use of early retirement, has systematically increased. Economic inactivation is also an emerging problem in the group of younger adults. Depression or depressive symptoms should be taken into consideration in analysing variables that may play a role in the decisional process regarding occupational activities. The aim of the present work is to summarise the role of depression or depressive symptoms in the process of decision-making to continue occupational activities or to quit them.

Review
The authors listed and discussed the most recent and representative surveys and studies regarding causes of retirement, concentrating especially on depression and depressive symptoms. The studies summarised here include the Health and Retirement Study, English Longitudinal Study of Ageing, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe and WHO’s Study on Global Ageing and Adult Health. It has been shown, that prevalence of depressive symptoms of different severity in professionally active people may range from 6% to 32%. Depressive symptoms significantly increase the chance for retirement.

Conclusions
Depressive disorders can affect people in all age categories and are one of the main cause of early disability retirement or early retirement tendencies. It is important to consider depressive disorders in policies supporting labour force participation.

słowa kluczowe:

depresja, renta, rezygnacja z pracy zawodowej

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.