eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2021
vol. 108
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Dermatologiczne powikłania zabiegu stawiania baniek

Paulina A. Szczepanik-Kułak
1
,
Michał Adamczyk
1
,
Dorota Krasowska
1

1.
Department of Dermatology, Venereology and Pediatric Dermatology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 108, 213–217
Data publikacji online: 2021/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Stawianie baniek to metoda terapeutyczna znana od czasów prehistorycznych. Obecnie z uwagi na brak dowodów naukowych potwierdzających skuteczność terapii bańkami jest postrzegana jako kontrowersyjny element medycyny niekonwencjonalnej. Mechanizm działania omawianej metody nie został do końca poznany, ale jest ona uważana za względnie bezpieczną. Większość działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie i zazwyczaj dotyczą one zabiegów z wykorzystaniem baniek ciętych.

Cel pracy
Przedstawienie działania niepożądanego w postaci licznych pęcherzy na skórze pleców w miejscu stawiania baniek oraz omówienie dermatologicznych powikłań tej metody terapeutycznej.

Opis przypadku
Z powodu utrzymujących się zaburzeń oddechowych zalecono 85-letniej pacjentce terapię bańkami. Zabieg z wykorzystaniem baniek ogniowych przeprowadził przyjaciel rodziny. Po usunięciu szklanych naczyń ze skóry, w miejscu ich przylegania, zaobserwowano żywoczerwone i sinofioletowe, obrzęknięte pola, którym towarzyszyły liczne, drobne pęcherze o dobrze napiętej pokrywie, wypełnione płynem surowiczym. Zastosowanym leczeniem miejscowym uzyskano poprawę kliniczną.

Wnioski
Przedstawiony przypadek ilustruje ryzyko rozwoju działań niepożądanych stawiania baniek. Zabieg został wykonany u pacjentki w wieku podeszłym przez osobę niewykwalifikowaną, bez zachowania podstawowych zasad aseptyki. Szybka i odpowiednia interwencja terapeutyczna pozwoliła na uzyskanie poprawy klinicznej.Introduction
Cupping is a method known since prehistoric times. Currently, due to the lack of scientific evidence confirming the effectiveness of cupping therapy, it is perceived as a controversial element of alternative medicine. The mechanism of action of this method has not been fully understood but the method is considered relatively safe. Most of the side effects are mild to moderate in severity, and they are usually associated with blood cupping.

Objective
To present the side effect in the form of numerous blisters on the skin of the back where cups had been applied, and to discuss the cutaneous complications of this therapeutic method.

Case report
We present the case of an 85-year-old woman in whom cupping was applied as remedy for respiratory disorders. The procedure with the use of fire bubbles was carried out by a friend. After removing cups from the skin, in the place of their adherence, vivid red and purple-colored swollen areas were observed, accompanied by numerous small blisters with a well-tensed cover, filled with serous fluid. The applied local treatment resulted in clinical improvement.

Conclusions
The presented case illustrates the risk of side effects of cupping. The procedure was performed in an elderly patient by an unqualified person, without following the basic rules of asepsis. Rapid and appropriate therapeutic intervention allowed resulted in improvement.

słowa kluczowe:

stawianie baniek, medycyna niekonwencjonalna, powikłania skórne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.