eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Diagnostyka atypowych zakażeń płuc

Patryk Adamczyk
1
,
Julia Parkolap
1
,
Agnieszka Kiryszewska-Jesionek
1
,
Dorota Pastuszak-Lewandoska
1

1.
Department of Microbiology and Laboratory Medical Immunology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland Head of the Department: Dorota Pastuszak-Lewandoska PhD, MSc
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 65–72
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Atypowe zapalenie płuc (AZP) to infekcja spowodowana przez bakterie atypowe. Charakteryzuje się nietypowym przebiegiem, mało specyficznymi objawami, a jej powikłania mogą nieść duże ryzyko dla pacjentów. Mimo że prewalencja tej choroby jest wysoka, duża część przypadków nie zostaje prawidłowo zdiagnozowana i klinicyści opierają się jedynie na terapii empirycznej. W artykule przedstawiono metody powszechnie stosowane w diagnostyce AZP wraz z krótką charakterystyką i porównanie ich skuteczności. Przegląd literatury wykazał, że większość technik wciąż jest w fazie rozwoju i nie posiadamy wystandaryzowanych algorytmów postępowania w przypadku atypowych infekcji. Szczególny nacisk został położony na panele molekularne i serologiczne, które pozwalają na szybką, skuteczną identyfikację czynnika etiologicznego oraz ocenę lekooporności.

Atypical community-acquired pneumonia (CAP) is a lung infection caused by atypical bacteria. It is associated with non-specific symptoms, the course of the disease is unusual and it poses a serious threat to patients. Even though CAP is quite prevalent, most cases remain undiagnosed, and clinicians rely solely on empirical therapy. The aim of this article is to characterize the most frequently used methods in diagnostics of atypical CAPs and evaluate their efficacy. A literature review showed that most of these techniques are still under development and there is a need for standardized diagnostic algorithms for atypical infections. Molecular panels and serological assays have been especially emphasized as they allow for rapid identification of etiologic agents and antibiotic resistance.
słowa kluczowe:

atypowe zapalenie płuc, metody diagnostyczne, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.