facebook linkedin twitter
 
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Diagnostyka różnicowa otyłości i zespołu Cushinga

Janusz Myśliwiec
,
Monika Karczewska-Kupczewska

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2007; 2, 3: 154–157
Data publikacji online: 2007/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespół Cushinga (ZC) jest wynikiem przewlekłego, podwyższonego poziomu glikokortykosteroidów w organizmie i najczęściej ma podłoże jatrogenne. Większość przypadków ZC, uwarunkowanego czynnikami endogennymi, związana jest z obecnością gruczolaka przysadki mózgowej produkującego kortykotropinę. Stany czynnościowej hiperkortyzolemii, z towarzyszącymi czasami cechami klinicznymi ZC, określa się mianem pseudozespołu Cushinga (rzekomego ZC). Do najczęstszych przyczyn rzekomego ZC należy otyłość. Wiele z objawów sugerujących ZC może być także następstwem zespołu metabolicznego związanego z otyłością. Podobieństwo objawów ZC i zespołu metabolicznego wiąże się ze znacznymi trudnościami w diagnostyce klinicznej i laboratoryjnej. Ze względu na to, że rozpoznanie ZC niesie ze sobą możliwość leczenia operacyjnego i usunięcie pierwotnej przyczyny stwierdzanych objawów, bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie różnicowe pomiędzy ZC i rzekomym ZC, będącym następstwem otyłości.

Cushing’s syndrome (CS) is a consequence of a chronic excess of corticosteroids – most frequently of iatrogenic origin. Most cases of endogenous CS are connected with corticotropin producing adenomas. Functional hypercortisolaemia sometimes accompanied by clinical features of CS is called pseudo-Cushing’s syndrome. The most frequent cause of pseudo-Cushing’s syndrome is obesity. Symptoms suggesting CS may be a consequence of metabolic syndrome. A consequence of CS symptoms and metabolic syndrome is difficulties in clinical and laboratory diagnostics. Taking into account that confirmed diagnosis of CS is connected with the possibility of surgery and removal of the primary cause of symptoms, it is crucial to distinguish properly CS and pseudo-Cushing’s syndrome connected with obesity.
słowa kluczowe:

hiperkortyzolemia, otyłość

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe