ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dynamika zmian funkcji poznawczych u pacjentów z diagnozą łagodnych zaburzeń poznawczych

Magdalena Gugała-Iwaniuk
1
,
Emilia Łojek
2
,
Wanda Lipczyńska-Łojkowska
1
,
Beata Sawicka
1
,
Anna Bochyńska
1
,
Renata Poniatowska
3
,
Waldemar Lechowicz
1
,
Halina Sienkiewicz-Jarosz
1

1.
The Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
2.
The Faculty of Psychology, The University of Warsaw, Poland
3.
The Czerniakowski Hospital, Warsaw, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 88-98
Data publikacji online: 2019/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Celem pracy było opisanie dynamiki zmian funkcji poznawczych i próba znalezienia wskaźników neuropsychologicznych pomocnych w przewidywaniu tych zmian u pacjentów z diagnozą łagodnych zaburzeń poznawczych (ŁZP).

Metody
W badaniu wzięło udział 50 pacjentów z diagnozą ŁZP i 33 osoby z grupy kontrolnej. Wykonano szczegółowe badania neuropsychologiczne i pomiary objętości obydwu hipokampów na podstawie badań rezonansu magnetycznego mózgu. Badania zostały przeprowadzone dwukrotnie, w odstępie 24 miesięcy. Na podstawie oceny zmiany ogólnego wskaźnika sprawności poznawczej między pierwszym i drugim badaniem grupa pacjentów z ŁZP została podzielona na „stabilną” (sŁZP) i „pogarszającą się” (pŁZP). Grupy nie różniły się pod względem zmiennych demograficznych i wskaźników stanu emocjonalnego.

Wyniki
W pierwszym badaniu nie wykryto różnic między grupami sŁZP i pŁZP pod względem ogólnego wskaźnika sprawności poznawczej, jednakże pacjenci z grupy pŁZP popełnili znacząco więcej błędów, wykonując różne zadania poznawcze. Wskaźniki objętości hipokampów nie różnicowały grup ŁZP. Po dwóch latach nastąpiło istotne statystycznie obniżenie funkcjonowania pacjentów w grupie pŁZP w zakresie pamięci werbalnej. Objętości hipokampów istotnie zmniejszyły się w obydwu grupach. Odnotowano umiarkowaną korelację pomiędzy zmianą stanu poznawczego i zmianą objętości lewego hipokampa w całej grupie pacjentów (r = 0,4). Wskaźniki poznawcze określające wykonawcze aspekty funkcji pamięciowych (błędy konfabulacji i perseweracji) różnicowały grupy sŁZP i pŁZP w pierwszym badaniu (odpowiednio p = 0,04 i p = 0,01).

Wnioski
Neuropsychologiczne wskaźniki pamięci werbalnej i wykonawczych aspektów funkcji pamięciowych mają istotne znaczenie w przewidywaniu progresji deficytów poznawczych u pacjentów z diagnozą ŁZP.Purpose
To examine the dynamics and cognitive indicators of neuropsychological change in patients with mild cognitive impairment (MCI).

Methods
A total of 50 patients with MCI diagnosis and a control group of 33 healthy people took part in the study. A multidomain cognitive battery was administered and the volume of both regions of the hippocampus were measured using magnetic resonance imaging. Two assessments were made at a 24 month interval. According to the dynamics of global cognitive decline in two years the MCI patients were divided into stable (sMCI) and deteriorating (dMCI) groups. The three groups were comparable in terms of demographic variables and emotional state.

Results
At baseline there was no significant difference between MCI groups on the level of the General Cognitive Functioning Index (GFI); however, the dMCI patients made significantly more errors in their performance. Hippocampal volumes were also similar in the MCI groups. After two years, the dMCI patients showed significant decline in the GFI and verbal memory as compared with the remaining groups. Hippocampal volumes significantly decreased in both MCI groups. There was a moderate relationship between the change in cognitive state and the change in left hippocampal volumetry in the MCI group as a whole (r = 0.4). Cognitive factors of inaccurate recall and perseverations differentiated the sMCI and dMCI patients at baseline (p = 0.04 and p = 0.01, respectively).

Conclusions
Our findings suggest that neuropsychological indicators of verbal memory functions and executive aspects of memory seem to have a significant value in predicting cognitive deterioration in MCI patients.

słowa kluczowe:

funkcje wykonawcze, otępienie, łagodne zaburzenia poznawcze, pamięć, wolumetria hipokampa

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe