eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Dziecko matki cukrzycowej noworodkiem szczególnego ryzyka, wymagającym wzmożonej opieki pielęgniarskiej w okresie okołoporodowym

Barbara Grącka
,
Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ujawnianie się różnorodnych patologii u noworodków matek cukrzycowych, z których najczęściej występują: makrosomia, wady wrodzone,
zaburzenia biochemiczne (hipoglikemia, hipokalcemia, policytemia, hiperbilirubinemia), niedotlenienie okołoporodowe, zaburzenia
oddychania oraz urazy okołoporodowe czyni z nich grupę szczególnego ryzyka, wymagającą wzmożonej obserwacji i specjalistycznej
opieki świadczonej przez odpowiednio przeszkolony i doświadczony personel pielęgniarski. W pracy omówiono poszczególne postacie
patologii spotykanej u noworodków urodzonych z matek cukrzycowych, zwracając szczególną uwagę na objawy chorobowe i sposób
postępowania pielęgniarskiego w konkretnych przypadkach, a ponadto zaproponowano standard postępowania z noworodkiem matki
cukrzycowej.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 108–116

The most common pathologies of newborns of diabetic mothers are various and become apparent in: macrosomia, birth defects, biochemical
disturbances (hypoglycemia, hypocalcemia, polycythemia, hyperbilirubinemia), perinatal hypoxia, breathing troubles and perinatal
injuries makes them a group of special risk, requiring intensified observation and specialized care provided by appropriately trained and
experienced nursing staff. The article discusses the different forms of pathologies seen in newborn babies of diabetic mothers, paying
particular attention to disease symptoms and a course of action of nursing in particular cases, and also proposes a standard for the treatment
of newborns of diabetic mothers.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 108–116
słowa kluczowe:

ciąża powikłana cukrzycą; noworodek; patologia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe