ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

E-zdrowie – nowoczesne technologie w ochronie zdrowia psychicznego

Agnieszka Kruczek
1

1.
Department of Clinical Psychology, Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 135-144
Data publikacji online: 2019/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Prezentowany artykuł ma dwojaki cel. Po pierwsze przedstawione zostaną istotne zagadnienia związane z e-zdrowiem. W szczególności skoncentrowano się na charakterystyce tego paradygmatu, poruszeniu kwestii zaangażowania pacjenta w oddziaływania w ramach e-zdrowia oraz skuteczności tych oddziaływań. Drugim celem było przedstawienie istotnych aspektów paradygmatu e-zdrowia w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów chorych psychicznie.

Poglądy
W świetle literatury przedmiotu rozwiązania w paradygmacie e-zdrowia okazały się wysoce skuteczne w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami zarówno somatycznymi: sercowo-naczyniowymi, anemią sierpowatą, łuszczycą, zapaleniem jelita, śródmiąższowym zapaleniem pęcherza moczowego, uszkodzeniami słuchu oraz osteoporozą, jak i psychicznymi: uzależnieniami substancjonalnymi, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, lękiem, stresem, cierpieniem psychicznym, myślami samobójczymi, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi. Stosowano je także w celu przygotowania pacjentów do zabiegów chirurgicznych oraz wspierania ich zdrowienia po tych zabiegach.

Wnioski
Odkrycie różnorodności zastosowań narzędzi w ramach e-zdrowia może pomóc w zaprojektowaniu interwencji psychologicznych ukierunkowanych na wrażliwą populację pacjentów. Takie podejście pozwala na obniżenie kosztów psychoterapii lub też zwiększenie jej skuteczności, np. poprzez zwiększenie intensywności leczenia przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych lub pomoc pacjentom w integracji strategii terapeutycznych w codziennym życiu pomiędzy sesjami. Korzyści z technologii wdrażanych w ramach e-zdrowia obejmują zwiększenie udziału pacjentów w decyzjach terapeutycznych. Mają one jednak pewne ograniczenia: bariery finansowe, językowe i związane z umiejętnością czytania i pisania, kwestie związane z zasilaniem, bezpieczeństwem danych i prywatnością.Purpose
The article has two main objectives: firstly, to present major issues concerning e-health, with particular emphasis on characteristics of this paradigm, patient involvement in interventions used within the e-health framework, and their effectiveness. The other aim was to discuss the e-health paradigm aspects important in diagnostics and treatment of the mentally ill.

Views
As reported in the literature, e-health paradigm solutions turned out to be highly effective in prevention, diagnosis and treatment of not only somatic conditions including cardiovascular diseases, sickle cell anemia, psoriasis, inflammatory bowel disease, interstitial cystitis, hearing impairment and osteoporosis, but also mental disorders such as substance dependence, depression, bipolar affective disorder, anxiety, distress, mental suffering, suicidal thoughts, or obsessive-compulsive behaviors. E-interventions were also used to prepare patients for surgery and to support their postoperative recovery.

Conclusions
Recognition of diverse applications of e-health tools can help design psychological interventions targeting vulnerable patient populations. This approach allows reducing costs and improving effectiveness of psychotherapy via e.g. increasing treatment intensity using digital technologies, or helping patients to integrate therapeutic strategies in their daily life between sessions. The benefits of e-health technologies implementation include increased patient participation in healthcare decision making. However, there are some limitations: financial, language and literacy barriers, power supply issues, data security and privacy issues.

słowa kluczowe:

zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne, nowoczesne technologie, e-zdrowie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe