eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole - program prozdrowotny

Małgorzata Posłuszna

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy była próba przedstawienia wybranych zagadnień edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to duża
populacja, której edukacja zdrowotna jest szczególnie potrzebna ze względu na fakt, że w tym okresie kształtują się zachowania zdrowotne,
prozdrowotne i antyzdrowotne, które młodzi ludzie wnoszą w dorosłe życie. W okresie dorastania młodzież zdobywa wiedzę
o zdrowiu, kształtuje postawy i koryguje umiejętności niezbędne do podejmowania działań prozdrowotnych oraz radzenia sobie z sytuacjami
trudnymi, a także dokonuje świadomych wyborów zachowań charakterystycznych dla zdrowego stylu życia. W pracy omówiono
planowanie oraz zasady konstruowania programów edukacji zdrowotnej. Dokonano również analizy problematyki programów prozdrowotnych
realizowanych we współczesnej szkole oraz sposoby rozwiązywania omawianych problemów i możliwości przeciwdziałania im.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 226-231

The aim of this study was to attempt to present selected issues of health education children and youth of school age. This is a large group of
the population, which the health education is particularly needed, because that during this period shape up the health behavior, pro-health
and non-health, which young people contribute to adult life. During adolescence, teenagers learn about health, shape attitudes and correct
skills necessary to take action to healthy, cope with difficult situations and make informed choices behavior characteristic of healthy lifestyle.
Was also made analysis of the pro-health programs implemented in modern school and ways to solve the discussed problems and possibilities
of counteracting them.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 226-231
słowa kluczowe:

zdrowie; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; szkolny program prozdrowotny

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe