eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Edukator zdrowotny jako asystent osoby niepełnosprawnej w placówkach nauczania powszechnego w Polsce

Barbara Kucharska
1

1.
”Diabeciaki” Foundation, Lodz, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (1): 36-40
Data publikacji online: 2019/05/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Edukacja ukierunkowana na potrzeby zdrowotne uczniów niepełnosprawnych w wyniku choroby przewlekłej w Polsce pozostaje pu-stym wyrażeniem, krzesłem bez oparcia. Niniejszy artykuł zawiera propozycję zmian w szkolnictwie, które dzięki poparciu zaintereso-wanych zespołów terapeutycznych mają szansę wypełnić lukę edukacyjną w zakresie chorób przewlekłych i postępowania z uczniem niepełnosprawnym w placówkach nauczania powszechnego w Polsce poprzez wprowadzenie funkcji edukatora zdrowotnego.

Edukator zdrowotny to osoba chorująca na cukrzycę typu 1, wykształcona podczas specjalistycznych studiów podyplomowych prowa-dzonych na Wydziale Promocji Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem artykułu jest wykazanie, jak ważną rolę odgrywa edukator zdrowotny w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w wyniku chorób przewlekłych w placówkach oświatowych polskiego systemu edukacji powszechnej.

Education dedicated to the health needs of pupils disabled because of chronic diseases in Poland remains an empty term, a chair without a backrest. In this article, suggestions of changes in the educational system are presented. These suggestions, thanks to support from interested therapeutic teams, have a chance to fulfil the educational gap in the area of chronic diseases and proceeding with disabled pu-pils at universal teaching institutions in Poland due to the introduction of health educators.

A health educator is a person suffering from type 1 diabetes, educated during specialised postgraduate studies conducted at the Medical University of Lodz. The aim of this article is to show the importance of the health educator’s role in the education process of children and youths disabled because of chronic diseases, at educational institutions of the Polish system of universal education.
słowa kluczowe:

edukator zdrowotny, cukrzyca typu 1, asystent osoby niepełnosprawnej, placówki oświatowe nauczania powszechnego, edukacja, szko-ła

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe