eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

1/2021
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Elektrostymulacja w leczeniu odleżyn. Przegląd badań i wskazania aplikacyjne

Bogna Szołtys
1
,
Aleksandra Gontarek
2
,
Ryszard Zarzeczny
3
,
Małgorzata Paczuła
2, 4
,
Jarosław Szczygieł
2, 4
,
Agnieszka Nawrat-Szołtysik
2
,
Anna Polak
2

1.
Szkoła Doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice, Polska
2.
Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice, Polska
3.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
4.
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” im. gen. J. Ziętka, Tarnowskie Góry, Polska
LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 8-14
Data publikacji online: 2021/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Odleżyny są poważnym problemem zdrowotnym, który obejmuje wiele milionów osób na świecie. Ich leczenie jest na ogół długotrwałe i skomplikowane, dlatego wciąż poszukuje się nowych metod, które mogą usprawnić gojenie się odleżyn. Zgodnie z rekomendacjami klinicznymi publikowanymi w ostatnich latach w leczeniu odleżyn II–IV stopnia można wykorzystywać elektrostymulację. Zalecenia dotyczące stosowania elektrostymulacji w leczeniu odleżyn oparte są na badaniach klinicznych z randomizacją oraz na wynikach badań laboratoryjnych in vitro i badań in vivo na zwierzętach. Aktualnie najwięcej badań klinicznych uzasadnia wykorzystanie w leczeniu odleżyn elektrostymulacji wysokonapięciowej. Nieco mniej badań klinicznych potwierdza zasadność stosowania elektrostymulacji niskonapięciowych prądami impulsowymi i przemiennymi. W artykule przedstawiono przegląd badań przedklinicznych i klinicznych dotyczących stosowania elektrostymulacji w leczeniu odleżyn oraz opisano zalecenia praktyczne.

Pressure ulcers are a serious health problem that affects many millions of people worldwide. Their treatment is usually long-lasting and complicated; therefore, new methods are constantly sought to improve the treatment of pressure ulcers. According to clinical recommendations published in recent years, electrostimulation can be used in the treatment of grade II-IV pressure ulcers. Recommendations for electrotherapy for pressure ulcers are based on randomized clinical trials as well as in vitro laboratory and in vivo animal studies. Currently, most clinical trials justify the use of high-voltage electrostimulation in the treatment of pressure ulcers. Slightly fewer clinical trials confirm the use of low-voltage electrostimulation with pulsed and alternating currents in the treatment of pressure ulcers. The article presents an overview of preclinical and clinical studies on the use of electrostimulation in the treatment of pressure ulcers and describes practical recommendations for electrotherapy of pressure ulcers.
słowa kluczowe:

rany przewlekłe, odleżyny, leczenie ran, elektrostymulacja, elektroterapia, fizykoterapia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe