eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
6/2018
vol. 105
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Fototerapia UVB-311 nm a metabolizm NAD(+)/NADH w keratynocytach u chorych na łuszczycę

Małgorzata Bernacka
,
Agata Liszewska
,
Ewa Robak
,
Anna Woźniacka
,
Jarosław Bogaczewicz

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 710–715
Data publikacji online: 2019/01/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Fototerapia wąskim pasmem UVB (311 nm) jest uznaną metodą leczenia łuszczycy. Molekularnym punktem uchwytu fototerapii UVB jest DNA poprzez tworzenie się dimerów cyklobutanopirymidynowych, które wyzwalają utratę komórek dendrytycznych i makrofagów oraz hamują komórki CD4+ i CD8+. Promieniowanie UV powoduje wytwarzanie dimerów tymidynowych aktywujących jądrową polimerazę poli(ADP-rybozy) (PARP). Zużywanie przez PARP dinukleotydów nikotynoamidoadeninowych (NAD) wyjaśnia zjawisko zmniejszania się zawartości NAD po naświetlaniu UV. NADH reguluje represorowe białko transkrypcji wiążące koniec karboksylowy, natomiast NAD(+) służy jako kosubstrat w reakcjach deacylacji, które mają udział w wyciszaniu genomu. Hiperproliferacja keratynocytów w łuszczycy wymaga zużywania NADH podczas fosforylacji oksydacyjnej. W jednym z badań stwierdzono obniżoną fluorescencję NADH (odzwierciedlającą zawartość NADH) w zmianach łuszczycowych. Stwierdzono, że NAD(+) stosowany miejscowo jest równie skuteczny co 0,1% antralina. Spektrofotometria umożliwia pomiar fluorescencji NADH w naskórku in vivo w czasie rzeczywistym i wskazuje kierunek zastosowań biofizyki w medycynie.

Narrow band (311 nm) UVB phototherapy is established treatment for psoriasis. DNA is a target for UVB via formation of cyclobutane pyrimidine dimers, which trigger loss of dendritic cells and macrophages, and inhibit CD4+ and CD8+ T cells. UV causes the formation of thymine dimers, which activate nuclear enzyme poly(ADP-ribose) polymerase. The fact that poly(ADP-ribose) polymerase utilizes nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) explains NAD decreases after UV irradiation. NADH regulates transcriptional repressor carboxyl-terminal binding protein, whereas NAD(+) is a co-substrate in deacylation reactions, engaged in genomic silencing. Hyperproliferation of psoriatic keratinocytes requires NADH during oxidative phosphorylation. In one study the NADH fluorescence (reflecting NADH amount) was reduced in psoriatic lesions. NAD(+) used topically was as effective as 0.1% anthralin. Spectrophotometry enables real-time measurements of NADH fluorescence in vivo in the epidermis and points out a new direction for application of biophysics in medicine.
słowa kluczowe:

ultrafiolet, łuszczyca, dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, spektrofotometria

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe