eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2015
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Funkcjonowanie chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego

Beata Jurkiewicz
,
Lucyna Płaszewska-Żywko
,
Małgorzata Kołpa

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 4: 216-222
Data publikacji online: 2015/12/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy była ocena funkcjonowania biopsychospołecznego chorych po 2–6 miesiącach od operacji pomostowania naczyń wieńcowych (coronary artery bypass grafting – CABG).

Materiał i metody: Badaniami objęto 61 osób (18 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku 48–81 lat (śr. 65,3 ±7,8 roku), będących 2–6 miesięcy po zabiegu CABG, którzy pozostawali pod opieką Konsultacyjnej Przychodni Specjalistycznej Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Badania przeprowadzono w okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r. Zastosowano skalę jakości życia WHOQOL-BREF oraz kwestionariusz wywiadu własnej konstrukcji.

Wyniki: Brak lub rzadkie występowanie dolegliwości stenokardialnych po CABG odnotowano u 82% badanych. Zdolność do wykonywania codziennych aktywności u pacjentów po zabiegu poprawiła się (t = –8,8237, p < 0,001). Większość badanych nie zauważyła istotnych zmian w zakresie zwiększenia możliwości realizacji swoich życiowych zamierzeń (59,0%), wzrostu poczucia własnej wartości (70,5%) czy sensu życia (60,7%). Również u większości respondentów nie zaobserwowano istotnych zmian w funkcjonowaniu społecznym. Chorzy byli nieco bardziej zadowoleni z jakości życia (śr. 3,5 ±0,9) niż ze stanu zdrowia (śr. 3,4 ±0,9).

Wnioski: Po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych poprawiły się komfort życia oraz zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego. Pacjenci zdecydowanie rzadziej odczuwali dolegliwości stenokardialne. W sferze psychologicznej i społecznej nie odnotowano istotnych zmian.

Aim of the study was to assess biopsychosocial functioning of patients after CABG.

Material and methods: The study was performed on 61 persons (18 women and 43 men) 48-81 years old (mean 65,3 ±7,8) who underwent the CABG procedure in the preceding 2-6 months and remained under the supervision of the Consultation Specialist Cardiology and Cardiac Surgery Clinic at Jan Paweł II Hospital in Cracow. The study was conducted from September 2012 to January 2013. The quality of life scale WHOQOL-BREF and a questionnaire constructed on the purpose of this survey were used in the study.

Results: Eighty-two percent of patients noted very rare stenocardia symptoms after CABG, or none at all. The patients’ ability to perform everyday activities after the procedure improved (t = –8.8237, p < 0.001). Most patients observed no significant changes in terms of improving the possibilities of realization of their life plans (59.0%), improving their self-esteem (70.5%) or the meaning of life (60.7%). Also, most respondents showed no significant changes to social functioning. The patients were more satisfied with their quality of life (mean 3.5 ±0.9) than with their health condition (mean 3.4 ±0.9).

Conclusions: Following the coronary artery bypass graft procedure, the comfort of living and the ability to perform everyday activities improved. Patients suffered from stenocardia symptoms significantly less often. In the psychological and social fields there were no significant changes.
słowa kluczowe:

jakość życia, CABG, funkcjonowanie biopsychospołeczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe