eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2014
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Genetyczne aspekty niepłodności męskiej

Bartosz Witczak
,
Justyna E. Klusek
,
Jolanta Klusek

Studia Medyczne 2014; 30 (4): 276–279
Data publikacji online: 2015/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Niepłodność dotyka obecnie ok. 140 mln ludzi na świecie. Uważa się, że męski czynnik odpowiada za blisko połowę problemów z uzyskaniem ciąży. Coraz częściej kliniki leczenia niepłodności poza standardowymi badaniami oferują również testy genetyczne w diagnostyce męskiego czynnika niepłodności, takie jak: analiza kariotypu, określanie mikrodelecji chromosomu Y oraz badanie składu chromosomowego plemników metodą FISH (fluorescence in situ hybridization). Zdefiniowane obecnie czynniki genetyczne, obejmujące zarówno aberracje chromosomowe, jak i zmiany monogeniczne, odpowiadają za ok. 10–15% przypadków niepłodności męskiej. Fenotypowo przejawiają się one zwykle w postaci zaburzeń spermatogenezy, strukturalnych zmian w obrębie genitaliów (np. zmniejszenie rozmiaru jąder) czy zaburzeń funkcji plemników. Badania molekularne prowadzone intensywnie w dziedzinie diagnostyki i leczenia niepłodności wykazują coraz więcej zależności pomiędzy czynnikami genetycznymi a płodnością, ale wiele genów związanych z płodnością człowieka pozostaje wciąż niezidentyfikowanych.

Currently, infertility affects up to 140 million people worldwide. It is considered that the male factor is responsible for nearly a half of problems in obtaining pregnancy. Increasingly, infertility treatment clinics, as well as standard examinations, also offer genetic tests in the diagnostics of the male infertility factor, such as: karyotype analysis, detection of Y chromosome microdeletions, and examination of the chromosome composition of sperm by the fluorescent in situ hybridisation method (FISH). Genetic factors, defined to date, which cover both chromosomal aberrations and monogenic disorders, are responsible for approximately 10–15% of cases of male infertility. Usually, their phenotypic manifestations are disorders in spermatogenesis, structural changes in the genital organs (e.g. reduced size of the testicles), or sperm dysfunction. Molecular studies intensively carried out in the area of diagnostics and treatment of infertility indicate an increasingly large number of relationships between genetic factors and fertility; however, many genes related with human fertility still remain unidentified.
słowa kluczowe:

niepłodność męska, mikrodelecje chromosomu Y, czynnik azoospermii (AZF), geny CatSper

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.