facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2023
vol. 110
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Historia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Lidia Rudnicka
1

1.
Katedra i Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2023, 110, 193–224
Data publikacji online: 2023/05/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne utworzyli w lutym 1920 roku Franciszek Krzyształowicz (1868–1931), Robert Bernhardt (1874–1950), Roman Leszczyński (1873–1940), Jan Lenartowicz (1877–1959) i Franciszek Walter (1885–1950). Przez 100 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego najważniejszym celem było budowanie współpracy i najlepszej możliwej, opartej na nauce, jakości dermatologii w Polsce, a także kształtowanie korzystnego wizerunku polskiej dermatologii i polskich dermatologów na świecie. Towarzystwo zrzesza teraz ponad 2600 członków, najwięcej w historii. Po 100 latach doświadczeń kolejnych pokoleń dermatologów i życia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, współtworzonego przez ludzi z pasją do dermatologii i do współdziałania, możemy patrzeć z optymizmem w następne 100 lat.

The Polish Dermatological Society was founded in February 1920 by Franciszek Krzyształowicz (1868–1931), Robert Bernhardt (1874–1950), Roman Leszczyński (1873–1940), Jan Lenartowicz (1877–1959) and Franciszek Walter (1885–1950). For 100 years of the existence of the Polish Dermatological Society, the most important goal was to build cooperation and the best possible, science-based, quality of dermatology in Poland, as well as building a favorable image of Polish dermatology and Polish dermatologists in the world. The Society now has over 2,600 members, the most in the history of our Society. The Polish Dermatological Society, was created by people with a passion for dermatology and cooperation. Now, after it was developed by several generations dermatologists we can look with optimism into the next 100 years.
słowa kluczowe:

historia medycyny, dermatologia, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), 100-lecie PTDfacebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.