eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Holistyczna opieka nad chorym z owrzodzeniem żylnym kończyny dolnej – opis przypadku klinicznego

Paulina Mościcka
1, 2
,
Justyna Cwajda-Białasik
1, 2
,
Arkadiusz Jawień
3
,
Maria T. Szewczyk
1, 2

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
2.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
3.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 18-22
Data publikacji online: 2023/04/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Owrzodzenia żylne kończyn dolnych stanowią poważne wyzwanie dla środowiska medycznego. Zgodnie z rekomendacjami wymagają one w pierwszej kolejności wnikliwej diagnostyki, następnie leczenia przyczynowego i prawidłowej pielęgnacji rany oraz otaczającej skóry. Długotrwała choroba prowadzi do poważnych powikłań, powoduje przykre dla chorego dolegliwości i objawy, w dużym stopniu upośledza jakość życia, będąc często przyczyną ograniczeń funkcjonowania fizycznego i społecznego. Dlatego strategia higieny rany została włączona do holistycznego modelu opieki nad chorym z raną przewlekłą. Zwraca się w niej uwagę nie tylko na ranę, lecz także na inne czynniki, takie jak choroby współistniejące, styl odżywiania, zdrowie psychiczne i wyzwania społeczno-ekonomiczne. W pracy przedstawiono opis przypadku chorego z owrzodzeniem kończyny dolnej, u którego wdrożono działania zgodne ze strategią higieny rany.

Venous ulcers of legs are a serious problem for the medical community. According to recommendations, they require first a thorough diagnosis, followed by causal treatment and proper care of the wound and surrounding skin. Long-term disease leads to serious complications, causes unpleasant discomfort and symptoms for the patient, and greatly impairs quality of life, often leading to physical and social limitations. Therefore, the wound hygiene strategy has been incorporated into a holistic model of care for patients with chronic wounds. It pays attention not only to the wound, but also to other factors such as comorbidities, dietary style, mental health, and socioeconomic challenges. This paper presents a case report of a patient with lower limb ulceration, in whom measures in accordance with wound hygiene were implemented.
słowa kluczowe:

owrzodzenia żylne, opieka holistyczna, higiena rany

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.