ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Humor, stres i radzenie sobie z nim u ludzi dorosłych

Agnieszka Kruczek, Małgorzata Anna Basińska

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (3): 181-195
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
W badaniu skoncentrowano się na funkcjonalnym charakterze humoru, a w szczególności na jego roli w radzeniu sobie ze stresem. Celem badań uczyniono ocenę zróżnicowań w zakresie radzenia sobie przez humor ze względu na płeć i wiek; poznanie charakteru związków pomiędzy radzeniem sobie przez humor a stylami i strategiami radzenia sobie ze stresem oraz poczuciem stresu; określenie mediacyjnej roli radzenia sobie przez humor dla związku pomiędzy stylami radzenia sobie ze stresem a poczuciem stresu.

Metoda
Do badań zakwalifikowano łącznie 199 osób (113 kobiet i 86 mężczyzn) w wieku od 20 do 60 lat. Średnia wieku w grupie badanej wyniosła M = 37,76 (SD = 12,04). W badaniach zastosowano następujące metody: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS), Skalę Radzenia Sobie przez Humor (CHS) oraz ankietę własną.

Wyniki
Analizy danych pokazują, że kobiety w mniejszym stopniu radzą sobie ze stresem poprzez humor niż mężczyźni. Młodsi badani radzą sobie przez humor rzadziej niż osoby starsze. Występują pozytywne związki pomiędzy radzeniem sobie przez humor a stylem skoncentrowanym na zadaniu oraz strategią pozytywnego przewartościowania. Osoby, które preferują styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na zadaniu, przez szersze zastosowanie humoru odczuwają mniejsze poczucie stresu.

Wnioski
Radzenie sobie przez humor zależne jest od płci i wieku oraz jest pozytywnie związane z aktywnymi stylami i strategiami radzenia sobie ze stresem oraz mediuje związek pomiędzy stylem skoncentrowanym na zadaniu a poczuciem stresu.Purpose
The study focused on the functional character of humour, especially on its role in coping with stress. The purpose of the study was to assess the differences in humour coping by gender and age; to recognize the nature of the relationship between humour coping and coping styles, coping strategies and sense of stress; to recognize the mediating role of coping humour in relationship between coping with stress styles and sense of stress.

Method
A total of 199 persons (113 females and 86 males) were included in the study, aged from 20 to 60 years. Mean age in the study group was 37.76 (SD = 12.04). The following methods was used in the study: CISS, Mini-COPE, Stress Sense Questionnaire (KPS), Coping Humour Scale (CHS) and socio-demographic questionnaire.

Results
Data analysis show that women were less likely than men to cope with stress using humour. Younger people less likely than older to cope with stress using humour. There are positive correlations between humour coping with stress and coping styles and strategy – positive reinterpretation and growth and a sense of humour.

Conclusions
Coping with stress using humour depends on gender and age and is positively correlated with adaptive coping stress style and coping strategies and negatively with sense of stress.

słowa kluczowe:

stres, radzenie sobie przez humor, style radzenia sobie, strategie radzenia sobie, dorośli

referencje:
Snyder CR, McCullough ME. A positive psychology field of dreams: “If you build it, they will come…’’. Journal of Social and Clinical Psychology 2000; 19: 151-160.
Ruch W, Carrell A. Trait cheerfulness and the sense of humour. Personality and Individual Differences 1998; 24: 551-558.
Martin RA. Sense of humor. In: Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures. Lopez JS, Snyder CR (eds.). American Psychological Association: Washington; 2003, p. 313-326.
Feingold A, Mazzella R. Psychometric intelligence and verbal humor ability. Personality & Individual Differences 1991; 12: 427-435.
Lazarus RS, Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer: New York; 1984.
Hornowska E, Charytonik J. Polska adaptacja Kwestionariusza Stylów Humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J. Gray i K. Weir. Studia Psychologiczne 2011; 49: 5-22.
Seligman MEP, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An introduction. The American Psychologist 2000; 55: 5-14.
Tomczuk-Wasilewska J. Psychologia humoru. Wydawnictwo KUL: Lublin; 2009.
Marshall GN, Wortman CB, Kusulas JW, Hervig LK, Vickers RR. Distinguishing optimism from pessimism: Relations to fundamental dimensions of mood and personality. Journal of Personality and Social Psychology 1992; 62: 1067-1074.
Martin RA. The psychology of humor: An integrative approach. Elsevier Academic Press: Burlington; 2007.
Martin RA. Humor, Laughter, and Physical Health: Methodological Issues and Research Findings. Psychological Bulletin 2001; 127: 504-519.
Freud S. Humour. International Journal of Psychoanalysis 1928; 9: 1-6.
Suls JM. Cognitive processes in humor appreciation. In: Handbook of humor research. Vol. 1: Basic issues. McGhee PE, Goldstein JH (eds.). Springer-Verlag: New York; 1983, p. 39-57.
Kuiper NA, Martin RA, Olinger LJ. Coping humour, stress, and cognitive appraisals. Canadian Journal of Behavioural Science 1993; 25: 81-96.
Lefcourt HM. The humor solution. In: Coping with stress: Effective people and processes. Snyder CR (eds.). Oxford University Press: New York, NY; 2001, p. 68-92.
Lefcourt HM, Martin RA. Humor and life stress: Antidote to adversity. Springer-Verlag: New York; 1986.
Sutherland M. False Alarm Theory: How Humorous Ads Work 2005 (online).
Martin RA, Lefcourt HM. Sense of humor as a moderator of the relation between stressors and moods. Journal of Personality & Social Psychology 1983; 45: 1313-1324.
Lefcourt HM, Davidson K, Prkachin KM, Mills DE. Humor as a stress moderator in the prediction of blood pressure obtained during five stressful tasks. Journal of Research in Personality 1997; 31: 523-542.
Lehman KM, Burke KL, Martin R, Sultan J, Czech DR. A reformulation of the moderating effects of productive humor. Humor: International Journal of Humor Research 2001; 14: 131-161.
Kuiper NA, McKenzie S, Belanger KA. Cognitive appraisals and individual differences in sense of humor: Motivational and affective implications. Personality & Individual Differences 1995; 19: 359-372.
Fry PS. Perfectionism, humor, and optimism as moderators of health outcomes and determinants of coping styles of women executives. Genetic, Social, & General Psychology Monographs 1995; 121: 211-245.
Strelau J, Jaworowska A, Wrześniewski K, Szczepaniak P. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. CISS. Podręcznik. Polskie Towarzystwo Psychologiczne: Warszawa; 2005.
Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Warszawa; 2009.
Plopa M, Makarowski R. Kwestionariusz Poczucia Stresu – podręcznik. Vizja Press & IT: Warszawa; 2010.
Abel MH. Humor, stress, and coping strategies. Humor: International Journal of Humor Research 2002; 75: 365-381.
Rieger A, McGrail PJ. Coping humor and family functioning in parents of children with disabilities. Rehabilitation Psychology 2013; 58: 89-97.
Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i S-ka: Poznań; 2004.
Baron RM, Kenny DA. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological: Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology 1986; 51: 1173-1182.
Makowska H. Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem: uwarunkowania strategii stosowanych w związku z pracą i ocena ich skuteczności. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna 1996; 8-9: 59-71.
Simon JM. The Therapeutic Value of Humor in Aging Adults. Journal of Gerontological Nursing 1988; 14: 8-9.
Rim Y. Sense of humour and coping styles. Personality and Individual Differences 1988; 9: 559-564.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe